Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Nu tas avgörande steg för att göra verklighet av denna vision genom att ett antal branscher presenterar sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. 

Gas för framtiden – klimatfärdplan för energigaserna i Sverige

När Sverige ställer om till ett hållbart, cirkulärt och fossilfritt samhälle spelar energigaserna en central roll. Gasbranschens klimatfärdplan visar att energigasanvändningen behöver öka för att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Därför har Energigas Sverige, inom ramen för Fossilfritt Sverige och i samarbete med medlemsföretagen, tagit fram en klimatfärdplan som visar vägen mot gasbranschens gemensamma vision:

• Samtliga energigaser som används i Sverige är helt fossilfria senast år 2045

• Potentialen för produktion av förnybar gas realiseras

 

Läs en sammanfattning av klimatfärdplanen 

Read summary of roadmap for fossil free gas sector in Sweden

Läs hela klimatfärdplanen (pdf)

Download summary of roadmap for fossil free gas sector in Sweden (pdf)

Läs även Fossslfritt Sveriges uppföljningsrapport 2022