I Gasbranschens klimatfärdplan, som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige, ställer sig branschen bakom visionen att samtliga energigaser som används i Sverige ska vara fossilfria senast 2045 och att potentialen för produktion av förnybar gas ska realiseras. Åtagandet är i linje med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och stämmer väl överens med Energimyndighetens program Bio+ syfte. Omställningen ska ske samtidigt som näringslivet bibehåller sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Genom att visa att det är möjligt blir den svenska gasbranschen ett föredöme för resten av världen.

- Produktionspotentialen av biogena energigaser behöver realiseras i snabbare takt än hittills, säger projektledaren Johan Laurell vid Energigas Sverige. Nu ser vi fram emot att driva arbetet inom BioGenGas tillsammans med branschen och om fler är intresserad av att delta så är de alltid välkomna att höra av sig till mig!

Läs mer

20230208 Beslut om bidrag till att genomföra BioGenGas 

Bio+Portalen