I Gasbranschens klimatfärdplan, som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige, ställer sig branschen bakom visionen att samtliga energigaser som används i Sverige ska vara fossilfria senast 2045 och att potentialen för produktion av förnybar gas ska realiseras. Åtagandet är i linje med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och stämmer väl överens med Energimyndighetens program Bio+:s syfte. Omställningen ska ske samtidigt som näringslivet bibehåller sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Genom att visa att det är möjligt blir den svenska gasbranschen ett föredöme för resten av världen.

- Vi är givetvis mycket glada över den goda nyheten att Energimyndigheten godkänt vår ansökan om innovationskluster BioGenGas och ser fram emot att tillsammans med alla ingående parter i klustret lyfta de hållbara biogena gasernas roll i den omställning som nu pågår, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Produktionspotentialen av biogena energigaser behöver realiseras i snabbare takt än hittills. Sverige är världsledande på effektiv produktion av förnybar gas, men nu behöver befintliga och nya produktionstekniker utvecklas, både för de biogena energigaserna och de biprodukter som uppstår i produktionen. Exempel på biogena energigaser är biogas (CBG samt LBG), biogen vätgas, biogasol och bioDME.

- Nu ser vi fram emot att driva arbetet inom BioGenGas tillsammans med branschen, från nu till slutet av 2025. Om ni är intresserade av att delta så är ni givetvis välkomna att höra av er till oss, poängterar Anna Wallentin, avdelningschef Energigas Sverige.

För frågor kontakta:

Maria Malmkvist, maria.malmkvist@energigas.se, 076-8033929

Anna Wallentin, anna.wallentin@energigas.se, 070-260 77 26