Över hälften av gasolförbrukningen sker inom industrin, särskilt inom järn- och stålindustrin. Gasolen innehåller nästan inget svavel och inga tungmetaller eller kväve. En stor fördel är att avgaserna är mycket rena och fria från stoft och sot.

Exempel på användningsområden inom industrin

 • gjutning och värmebehandling av stål och metall
 • massa- och pappersindustrin använder gasol i torkprocesser
 • livsmedelsindustrin för bakning och rostning av kaffe
 • jordbruket för torkning av spannmål

Exempel på användningsområden för fritidsändamål 

 • grillning
 • matlagning och värmning av husvagnar, båtar och fritidshus
 • gasoldrivna "svampar" på uteserveringar och terasser
 • värme på byggen
5 säkra gasoltips

Här är fem enkla steg som gör användningen av gasol säker:

 • Förvara alltid gasolflaskan stående. Då fungerar säkerhetsventilen.
 • Akta gasolflaskan för hög värme. Förvara den aldrig under grillen eller där temperaturen kan bli upp mot 65 °C, som på inglasade balkonger.
 • Kontrollera så att inte slangen är för gammal. Om det uppstår sprickor i slangen när den böjs ska den bytas ut.
 • Se till att slangarna inte läcker. Gör ett läckagetest på slangen med såpvatten. Kontrollera även att slangen ansluter tätt mot flaskan och grillen.
 • Stäng alltid ventilen. När grillen inte används ska ventilen vara stängd.

 

Gasol kan också användas för fordonsdrift och kallas då ofta motorgas. Då tankas gasolen i vätskeform. I Sverige finns det hittills endast ett trettiotal tankstationer för gasol. I övriga Europa är det betydligt vanligare.

 

Gasol för hem och fritid - för en säker användning av gasol (pdf, 351 kB)

Brandsäker camping - tips och råd för dig som campinggäst (pdf, 351 kB)