Restaurangbranschen använder gas både i terrassvärmaren på uteserveringen och i spisarna i köket. Inte bara till kundernas glädje och nytta, utan också till personalens. För serveringspersonalen är värmen på uteserveringen en arbetsmiljöfråga under kalla nätter. Och vi vet att vissa professionella kockar vägrar laga sina signaturrätter på annat än en gasspis. Många restaurangägare vittnar också om ökad omsättning efter installation av gasvärmare på uteserveringen, eftersom gästerna trivs och stannar längre.

En annan oväntad yrkesgrupp som uppskattar gasen är fastighetsmäklarna. En lägenhet med modern gasspis i köket och en öppen gasspis i vardagsrummet är attraktiv på marknaden för många livsnjutare. Bland annat därför har fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i städerna valt att återinstallera gasen när de under stambytet upptäckt att det finns gasledning framdragen till fastigheten.

För restaurangägare som inte kan få gas via ledning, är gasol en utmärkt lösning. Gasolen kan också användas till såväl spisar som gasvärmare och brasor. Nu är även den fossilfria biogasolen på frammarsch, både inom industritillämpningar och restaurangvärlden. Privatpersoner kan också välja biogasol till sin grill eller husvagn.

Vi tycker det är viktigt att lyfta fram ”mysgasen” som vi kallar dessa tillämpningar, eftersom de visar på energigasernas bredd. Gas är en utmärkt energibärare och energigivare – oavsett om den används i spisen hemma eller i stålverket.

Viktigast är ändå att energigaserna behövs för att vi ska kunna nå målet om en fossilfri värld. Samma gasledning som ledde stadsgasen till gatlamporna i Stockholm för 170 år sedan, leder idag en ansenlig andel biogas till drivmedelsstationer, livsmedelstillverkning, restauranger och lägenheter.

För att Sverige ska nå sina klimatmål behövs energigaserna. I gasbranschens egen klimatfärdplan mot fossilfrihet beskrivs vad vi i branschen ska göra, men även vad riksdagen och regeringen behöver göra för att energigasernas potential ska nås fullt ut. Vår färdplan kan du läsa mer om och ladda ner här.