Efter att kursen är genomförd med godkänt resultat på provet är det dags att ansöka om behörighet till Auktorisationsnämnden. Auktorisationsnämnden bedömer ansökningarna utifrån de stadgar som finns för varje yrkeskategori.

Ansökan görs genom att skicka in blanketter för respektive yrkeskategori inklusive alla bilagor som efterfrågas på blanketterna. Ansökan skickas till adressen som anges på blanketterna.
Alla blanketter finns att hämta på vår webb.

Ansökningsblanketter för auktorisation och behörighet som installationsledare finns här.
Ansökningsblanketter för behörighet som besiktningsman finns här.
Ansökningsblanketter för behörighet som systemgranskare finns här.
Ansökningsblanketter för behörighet som PE-svetsare finns här.