Som villkor för auktorisation gäller att företaget:

  • har minst en behörig installationsledare anställd,
  • förbinder sig att följa Energigasnormen (EGN), och har därmed minst en EGN registrerad på företaget (helst på behörig installationsledare),
  • har en ansvarsförsäkring.

Vad gäller i övrigt?

  • Auktorisationen är knuten till företaget (organisationsnumret).
  • Byter företaget organisationsnummer krävs en ny auktorisation.
  • Om behörig installationsledare byter företag så ska det nya företaget ansöka om ”överflyttning” av installationsledarens behörighet.

Ansökningsblanketter

Ansökan om ny auktorisation för företaget  (pdf)
Ansökan om förlängd auktorisation för företaget (pdf)
Ansökan om utökad behörighet som installationsledare (pdf)
Överflyttning av installationsledare till auktoriserat gasinstallationsföretag (pdf)
Ansökan om ny installationsledare till redan auktoriserat gasinstallationsföretag (pdf)

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din anmälan som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Stadgar och bedömningsmall

Stadgar för auktoriserade företag (pdf)
Stadgar för gasinstallationsledare (pdf)
Auktorisationsnämndens bedömningsmall för auktorisationsärenden (pdf)