Dessa anvisningar från Energigas Sverige innehåller fem olika förslag på åtgärdsplaner för nödsituationer vid transporter av flytande metan (LNG och LBG). De innehåller också bl a produktkännedom om flytande metan, säkerhetsdatablad och en allmän beskrivning av de säkerhetsanordningar som transportenheter är utrustade med.

Anvisningarna bör läsas av alla personer som är berörda av transporter av flytande metan, såsom leverantör- och transportföretag, polis, räddningstjänst, kemenheter och andra räddningsorganisationer.

Första utgåvan av anvisningarna publicerades 2011. Denna utgåva ersätter 2021 års utgåva.