Dessa anvisningar från Energigas Sverige innehåller en åtgärdsplan för nödsituationer vid transporter av flytande metan (LNG och LBG). Den innehåller också bl a produktkännedom om flytande metan, säkerhetsdatablad och en allmän beskrivning av de säkerhetsanordningar som transportenheter är utrustade med. Anvisningarna bör läsas av all personal som är berörda av transporter av flytande metan, såsom leverantör- och transportföretag, polis, räddningstjänst och andra räddningsorganisationer.