Vi arbetar med opinions- och informationsinsatser genom flera olika kanaler:

  1. Personliga möten
  2. Seminarier och konferenser - läs mer i vårt kalendarium
  3. Aktiviteter i Almedalen - läs mer i vårt kalendarium
  4. Tidningen Energigas - läs mer här
  5. Nyhetsbrev - anmäl dig här
  6. Löpande information på vår webbplats och i sociala medier - läs mer på Facebook och Twitter