Vi är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigas Sverige agerar som branschens språkrör och är kontaktyta mellan våra medlemmar och beslutsfattare, media, näringsliv samt allmänhet. Vi arbetar för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får ett långsiktigt hållbart energisystem.

Energigas Sverige vill förstärka den positiva utveckling som energigaserna har. Energigaser är en självklar del av det hållbara samhället och bidrar till effektivare energianvändning, fler jobb och en renare miljö.

Gas för framtiden – klimatfärdplan för energigaserna i Sverige

När Sverige ställer om till ett hållbart, cirkulärt och fossilfritt samhälle spelar energigaserna en central roll. Gasbranschens klimatfärdplan visar att energigasanvändningen behöver öka för att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Därför har Energigas Sverige, inom ramen för Fossilfritt Sverige och i samarbete med medlemsföretagen, tagit fram en klimatfärdplan som visar vägen mot gasbranschens gemensamma vision:

• Samtliga energigaser som används i Sverige är helt fossilfria senast år 2045.
• Potentialen för produktion av förnybar gas realiseras 

Verksamhetsberättelse för 2022

Konkurrensrättsliga riktlinjer Energigas Sverige