Vi är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigas Sverige agerar som branschens språkrör och är kontaktyta mellan våra medlemmar och beslutsfattare, media, näringsliv samt allmänhet. Vi arbetar för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får ett långsiktigt hållbart energisystem.

Energigas Sverige vill förstärka den positiva utveckling som energigaserna har. Energigaser är en självklar del av det hållbara samhället och bidrar till effektivare energianvändning, fler jobb och en renare miljö.

Vision Grön Gas 2050

Vision Grön Gas visar att produktion och användning av förnybara gaser kan öka markant och utvecklas inom flera samhällsområden:

  • en klimatneutral industri med gas
  • fossilfria landtransporter
  • renare sjöfart med gas
  • fossilfri el- och värmeproduktion med gas

En ökad produktion av förnybara gaser och fungerande distribution är förutsättningar för att visionen ska kunna uppnås.

Konkurrensrättsliga riktlinjer Energigas Sverige