Omvärlden har givetvis också påverkats på många sätt och som jag konstaterade i det förra nyhetsbrevet så känns det som att omvärldsläget snarare förvärras än förbättras. Tragedin med jordbävningarna i Turkiet och Syrien visar tydligt att vad som helst kan hända när man minst anar det. Jag är säker på att ni, liksom vi, stödjer de behövande på olika sätt. Energigas Sverige bidrar genom att talargåvan på Gasdagarna går till en organisation som hjälper de utsatta.

Utvecklingen det senaste året, och möjligheterna och utmaningarna framåt kommer att stå i fokus för årets Gasdagar som genomförs i Båstad 24-25 maj. Intresset är stort och vi har aldrig tidigare haft så många utställare och så många som anmält sig så långt i förväg. Det är givetvis mycket positivt och vi uppmanar er som har tänkt att gå att anmäla er och att boka hotell så snart ni kan. Vi arbetar fortfarande med programmet och jag kan lova att det kommer att bli en intressant blandning av talare med olika perspektiv på allas våra energigaser.

En annan viktig och rolig nyhet för Energigas Sverige är att Energimyndigheten nyligen beslutade att bevilja oss medel för att genomföra innovationskluster för hållbara biogena energigaser, BioGenGas. Arbetet kommer att genomföras tillsammans med gasbranschen, där 24 företag deltog genom signerade LOI i ansökan, akademin, offentlig sektor och andra intresserade organisationer. Det finns plats för flera aktörer att delta så välkomna att höra av er till mig på maria.malmkvist@energigas.se om ni vill veta mera. Vi kommer även att anställa en projektledare och ni är hjärtligt välkomna att skicka in er ansökan.

Jag hoppas också att ni har sett våra inlägg på sociala medier om definitionen av förnybar vätgas där de delegerade akterna nu finns framme och den goda nyheten som Energimyndigheten presenterade om andelen biogas i transportsektorn, där det nu är nästan 100 procent biogas i både den komprimerade och den flytande gasen.

En väldigt tråkig nyhet, och en stor utmaning för gasbranschen, är EU-tribunalens dom till förmån för Landwärme från strax före jul. Domen finns på olika språk här. Tribunalen dömer att Sveriges statsstödsgodkännanden för skattebefrielse för biogas och biogasol som skulle ha gällt för perioden 2021–2030 är ogiltiga. Domen baseras på att Kommissionen inte uppfyllt formalia i beslutsprocessen eftersom ingen fördjupad granskning genomförts. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Innan domen gör det har parterna i målet två månader på sig att överklaga till EU domstolen. I skrivandets stund vet vi inte om domen kommer att överklagas. Om den gör det är det viktigt att det sker i kombination med begäran om uppskov av verkställigheten. Energigas Sverige fokuserar nu vårt arbete på att, tillsammans med medlemsföretagen, försöka få fram lösningar både på kort och längre sikt, på den situation som har uppstått.

Både biogas och biogasol – tillsammans med övriga förnybara energigaser – är ju viktiga för att Sverige ska kunna nå uppsatta klimat- och miljömål och vi är övertygade om att de förnybara energigaserna kommer att spela en stor roll även i framtiden.

Vi alla ser fram emot att ses, om inte förr så på Gasdagarna 2023!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet

Prenumerera på nyhetsbrevet