I 73-punktsprogrammet lyfts biogasproduktion fram av regeringsunderlaget som en prioriterad satsning. Det är helt rätt tänkt, biogas spelar en avgörande roll för att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål. Tyvärr uteblir de konkreta satsningarna i regeringens vårändringsbudget som presenterades i dag. Tvärtom kommer en del av förslagen i budgeten, exempelvis skattehöjningen på fossila bränslen för kraftvärmen, i praktiken att bromsa omställningen till ett hållbart samhälle.

– För gaseldade kraftvärmeverk innebär förslaget en skattehöjning motsvarande 473 procent. Gaseldade kraftvärmeverk kan enkelt ställa om till förnybart genom att byta ut naturgasen mot biogas. Men för att det ska ske måste onödiga hinder undanröjas. Regeringens skattehöjning kommer i stället medföra att kraftvärmeverk stängs ned, med minskad elproduktion som följd, säger Maria Malmkvist.

– Resultatet blir att Sverige i stället tvingas köpa kolbaserad el från exempelvis Polen. Det gör verkligen ingen klimatnytta, och motverkar själva syftet med förslaget som är att skynda på omställningen till ett hållbart samhälle och minska utsläppen av växthusgaser. I stället för en övergång till biogas, får vi en övergång till fossil el, konstaterar Maria Malmkvist.

En av de stora satsningarna i vårändringsbudgeten är en återställning av Klimatklivet, som bantades rejält i M+KD-budgeten från i höstas. Nu skjuter regeringen till 758 miljoner kronor till investeringsprogrammet, varav en del enligt uppgift ska öronmärkas till biogassatsningar. Däremot saknas en särskild budgetpost för biogasproduktion, som under 2018 fick ett extrastöd på 270 miljoner kronor.

– Det behövs en rejäl satsning på det svenska biogassystemet, här finns unika möjligheter till effektiv nytta i klimatarbetet. Det är givetvis bra att biogasen nämns särskilt i Klimatklivssammanhang, det ger en morot för viktiga klimatinvesteringar. Men i väntan på långsiktiga spelregler, som den pågående Biogasmarknadsutredningen ska föreslå, behöver svensk biogasproduktion ges schyssta konkurrensvillkor här och nu!

– Vi har inte tid att vänta på utredningen. Det är nu upp till regeringen att se till att biogasens många samhällsnyttor beaktas i kommande regelverk och budgetar, säger Maria Malmkvist.

Läs mer om kraftvärmeskatten: https://www.energigas.se/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/skatteoekning-paa-kraftvaerme-motverkar-omstaellningen-1/

Läs mer om biogasens miljö- och klimatnytta: https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/biogas-och-miljoen/

För mer information, kontakta:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se

Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se