Energigas Sverige har skänkt pengar till UNHCR under året, och kommer i juletid att fortsätta stödja deras insatser för Ukraina. 

De ringar på vattnet som kriget har medfört har skapat energikaos, höga el- och gaspriser, osäkert försörjningsläge och en ekonomisk kris med hög inflation. Det har också medfört ett stort fokus på att minska EU:s beroende av fossila bränslen från Ryssland genom EU:s ambitiösa plan REPowerEU där biogas och förnybar vätgas är två viktiga lösningar på den situation som har uppstått. Även energieffektivisering står högt på agendan både för privata konsumenter och företag.

Jag vet inte om jag törs skriva det men jag hoppas att vi alla kan se fram emot 2023 med tillförsikt och hoppas att utvecklingen både i Europa och i övriga världen går åt rätt håll. Vi får alla gemensamt arbeta för en bättre framtid och ett positivare 2023.

Innan vi alla går på julledighet så hoppas vi att ni får trappa ned på det höga tempot och känna er nöjda med vad vi alla gemensamt har åstadkommit under det gångna året.

I en artikel i samarbete med Dagens Samhälle lyfter Energigas Sverige hur viktiga samtliga energigaser är för Sverige och skriver om möjligheten att använda gas i hela Sverige. Gasen är viktig i alla sektorer – industrin, vägtransporter, sjöfart samt el- och värmeproduktion – och det finns stor potential att ersätta de fossila gaserna med fossilfria alternativ. Gasbranschens ambitioner finns att läsa i vår färdplan. Under 2023 kommer gasbranschens färdplan att uppgraderas och vi ser fram emot spännande och givande dialoger med alla våra medlemsföretag.

Om vi ska blicka framåt så har Energigas Sverige även dragit igång med förberedelserna inför Gasdagarna 2023 som genomförs i Båstad 24 – 25 maj. Skriv in datumen redan nu i kalendern så återkommer vi med mer information inom kort. Vi är väldigt tacksamma för att Gasdagarna 2022 blev så lyckade och siktar högt även för nästa år såklart.

Om vi ska titta tillbaka på året som har gått så har det varit ett intensivt, utmanande och spännande år där både vi på kansliet och ni alla har arbetat oerhört hårt. Energigas Sverige har växlat upp sitt arbete med vätgasen, och får mycket uppmärksamhet för det vi gör inom områdena styrmedel, policy och påverkan, EU-direktiv och inom säkerhet och teknik, vilket givetvis är väldigt roligt. Vi har fått flera nya medlemmar under året, både vätgasintresserade sådana och andra som arbetar med våra energigaser.

Under vår julavslutning lyfte vi exempel på aktiviteter som vi är extra stolta över och ett axplock därifrån är den påverkan vi har haft på EU-direktiv och inspel till statsstödsreglerna, publiceringen av nya versioner av Gasmarknadshandboken och Anvisningar för biogasanläggningar. Det har varit ett intensivt år med många genomförda utbildningar, en inskickad ansökan om innovationskluster BioGenGas till Energimyndigheten och mycket annat. Sedan januari i år är Sveriges alla sex kemenheter operativa för incidenter med våra energigastransporter, detta efter nära samarbete under flera år mellan branschaktörer och MSB. Vi har givetvis även lagt tid på att argumentera för att det behövs stöd även till gaskunder, både privata och företag. Eftersom sommaren avslutades projekt Drive LBG, som hade finansiering bland annat från Energimyndigheten. Projektet har verkligen gjort skillnad för utvecklingen av flytande biogas.

Tyvärr har Johan Laurell och Ben Bock slutat hos oss under året. Vi saknar dem givetvis mycket, både för deras kompetens och kunskap men även som trevliga och roliga kollegor. När nu 2023 närmar sig så ser vi fram emot att få välkomna Jonas Dahlberg som börjar hos oss på avdelningen för Säkerhet och teknik den 9 januari. Mattias Hanson är nu avdelningschef där, vilket känns mycket bra.

Vi ser nu fram emot det kommande svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd under våren. Igår publicerades de svenska prioriteringarna i ett pressmeddelande.

Statsminister Ulf Kristersson menar att Sverige tar över ordförandeskapsklubban i en tid där unionen står inför historiska utmaningar. Ett grönare, säkrare och friare Europa utgör grundstommen i de prioriteringar som Sverige gör. I det svenska ordförandeskapets program redogörs för vilka områden och vilka satsningar som är prioriterade mer i detalj.

Inom energiområdet konstateras att EU ska vara väl rustat inför nästa vinter och klara av utmaningar även åren efter det. Ordförandeskapet är redo att agera snabbt och resolut för att möta akuta energirelaterade utmaningar under den rådande energikrisen. Några direktiv lyfts särskilt, till exempel direktivet om förnybar energi och direktivet om energieffektivitet. Byggnaders energiprestanda och tredje gasmarknadspaketet är andra exempel på direktiv som finns med på agendan.

Inom transportsektorn är det prioriterat att få på plats de regelverk som krävs för att nå EU:s klimatmål och reducera EU:s utsläpp av växthusgaser med minst 55 procent till år 2030, och ordförandeskapet avser därför fokusera på transportsrättsakterna inom Fit for 55-paketet.

Vi lever i en tid där det är stort fokus på energifrågor, och här är givetvis hela gasbranschen viktig! Med detta vill vi på Energigas Sverige säga att verkligen uppskattar att samarbeta med er alla och vi ser redan fram emot nya utmaningar och spännande satsningar nästa år.

En riktigt mysig God Jul och ett sprakande Gott Nytt År till er alla från oss alla!

Vi ses igen 2023!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet