I morgon väntas människor världen över att gå ut i strejk. Det finns en sällan skådad uppslutning kring klimatfrågan. Det avspeglas i den svenska debatten, men tyvärr inte alltid i den förda politiken.

För drygt en vecka sedan presenterade regeringen budgetpropositionen för 2020 och höständringsbudgeten för 2019. Några positiva nyheter för gasbranschen fanns med, men det saknas fortfarande konkreta besked i många frågor. Det tillfälliga stödet till produktion av biogas utökas med 100 miljoner kronor för 2019. Det är naturligtvis välkommet, men för att verkligen stimulera svensk produktion och investeringar i nya anläggningar behövs en mer långtgående satsning. Dessutom väntar vi fortfarande på klarhet kring exempelvis skattebefrielse för både biogas och förnybar gasol.

Mot bakgrund av att regeringen gärna lyfter fram biogasens viktiga roll i klimatarbetet är det tråkigt att det saknas skarpa förslag som kan skynda på omställningen. Det märks en försiktighet i väntan på Biogasmarknadsutredningen som ska presentera sitt betänkande i slutet av året. Problemet är att vi inte har tid att invänta utredningen, åtgärder behövs nu.

I början av september kom det mycket roliga beskedet att 159 nya lastbilar och bussar som drivs med flytande biogas, LBG, får stöd inom ramen för innovationsklustret Drive LBG. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Energigas Sverige är värdorganisation. Drive LBG är unikt i sin samtidiga satsning på produktion av biogas, infrastruktur för tankning och lastbilar inom samma projekt. Sammantaget kommer det att växla upp den svenska biogasmarknaden, och hjälpa Sverige att nå målet om fossilfria transporter. Det finns 17 miljoner kronor kvar att besluta om inom Drive LBG. Tanken är att pengarna ska användas till ytterligare fordon. En ny ansökningsomgång med deadline 30 september finns på www.drivelbg.se

Kolla gärna in nya numret av vår tidning Energigas, där finns en längre artikel om Drive LBG. Vi har även intervjuat Per Bolund, som gärna pratar om biogas och cirkulär ekonomi. Vi skriver också om rederierna på Donsö, som går i bräschen för utvecklingen av LNG-drivna fartyg. Det är gratis att prenumerera och tidningen går även att läsa på webben.

Det känns också mycket roligt att vi har lanserat en efterlängtad nyhet på vår webbplats, nämligen en tankkarta för flytande fordonsgas. Utvecklingen går snabbt framåt inom området. I nuläget finns 13 tankstationer i Sverige, i slutet av året räknar vi med att vara uppe i nästan 20.

Följ oss gärna på sociala medier, och hjälp oss att sprida gasbranschens budskap! Vi finns bland annat på Facebook, Linkedin, Youtube och Twitter.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet