Det var en stark uppställning från regeringens sida med både statsministern, energi- och näringsministern och klimat- och miljöministern på plats. Även statssekreterare och sakkunniga fanns på plats för dialog under dagen. Energigas Sverige var en av de cirka 300 deltagarna som fick lyssna, och ta del av, en intressant inledning med tydligt fokus på vad som sker inom EU och inom ramen för bland annat FitFor55. Under dagen genomfördes fyra panelsamtal under ledning av Johan Kuylenstierna. Det fanns utrymme för repliker från publiken, men det var inte lätt att komma till tals då intresset för att replikera var stort. Klimat- och miljöministern inbjöd även deltagarna att skicka in skriftliga inspel till arbetet med handlingsplanen, vilket Energigas Sverige gjorde redan i vintras och kommer att göra igen nu innan sommarsemestrarna.

Det finns många intressanta, givande och kloka reflektioner på sociala medier efter mötet, och nu ska det bli spännande att läsa den utlovade klimatpolitiska handlingsplanen som ska komma senare i år.

Energigas Sverige skrev inför mötet under en debattartikel tillsammans med 2030-sekretariatet och ett 70-tal antal andra aktörer från företag, branschorganisationer och universitet. I debattartikeln Fem vägar till framgång i handlingsplanen för klimatet är det fokus på vad regeringen behöver tänka på och tips om fem vägar till framgång i handlingsplanen för klimatet.

Energigas Sverige arbetar tillsammans med Fossilfritt Sverige på en debattartikel kring gas med inspel till regeringen i deras arbete med handlingsplanen. Vi hoppas på en publicering inom kort. Dagens Nyheter publicerade i dagarna även en intressant debattartikel från Fossilfritt Sverige om vikten av att inte slopa klimatmålen till 2030 . Fossilfritt Sverige uppmanar regeringen att inte kasta in handduken då det gäller målen och specificerar ett stort antal punkter och förslag på frågor att ta med i handlingsplanen inom transportsektorn. Gasen är tydligt med som ett viktigt alternativ tillsammans med el och andra hållbara flytande biodrivmedel. I artikeln lyfts även den borttagna skattebefrielsen på biogas och biogasol och Fossilfritt Sverige menar att skattebefrielsen behöver återinföras omgående.

Arbetet med att försöka lösa frågan om skattebefrielsen för biogas och biogasol går vidare med hjälp av våra engagerade medlemsföretag och ett stort antal andra branschorganisationer. Energigas Sverige uttalar sig i frågan i bland annat en artikel i tidningen Energi.

I artikeln konstateras att aktörer inom biogas- och biogasolbranschen inte kan räkna med någon snabb lösning för att slippa beskattning. Regeringen är tveksam till GBER – EU:s gruppundantagsförordning – eftersom företag kan bli tvingade till återbetalning senare. Men Energigas Sverige tycker att regeringen i så fall måste presentera alternativa lösningar och argumenterar för att lösningen med GBER absolut är en viktig åtgärd att vidta. Att vänta tills den fördjupade granskningen är klar, vilket kan ta 15–18 månader från att den påbörjas, är inte ett hållbart alternativ. Energigas Sverige samlar information i denna fråga på vår webbplats, läs gärna här.

En väldigt rolig nyhet från Energigas Sverige är att tankstationsanvisningarna för vätgastankstationer nu är klara och publicerade. Det har varit ett intressant, utmanande och givande arbete tillsammans med medlemsföretagen och nu finns den äntligen ute. Det är en mycket rolig nyhet så här inför sommarledigheten.

En annan positiv nyhet är att Kommissionens två delegerade akter om RFNBO (Renewable Fuels of Non Biological Origin) och återvunna kolbränslen nu har beslutats och publicerades igår i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Den ena delegerade akten redovisar de krav som ska uppfyllas för att elen ska anses vara förnybar och därmed kunna användas för produktion av RFNBO. Den andra akten avser specificering av en metod för bedömningen av minskningen av växthusgasutsläpp från RFNBO och från återvunna kolbaserade bränslen. Energigas Sverige har tillsammans med Energiföretagen Sverige och Svensk Vindenergi arbetat för att länder som Sverige som redan har väl utbyggd förnybar elproduktion ska gynnas av att ha gått före i omställningen. Det är därför glädjande att Kommissionen har tagit till sig våra synpunkter och infört lättnader för svenska vätgasaktörer. Läs gärna mer i vår nyhet här på webben.

Almedalen närmar sig med stormsteg och Energigas Sverige finns givetvis på plats. Det är många intressanta seminarier och föreläsningar, och vi ser fram emot några givande dagar. Tragedin från förra året kommer finnas med i allas tankar, och vi får verkligen hoppas att något liknande aldrig händer igen.

Men innan Almedalen är det dags att fira midsommarafton – en dag då vi alla ska njuta av livet i familj och vänners goda lag, sill och jordgubbar, kanske en blomsterkrans och några fina sånger.

GLAD MIDSOMMAR och en HÄRLIG AVKOPPLANDE SEMESTER önskar vi er alla!

Hälsningar från vännerna på Energigas Sverige!

Läs hela nyhetsbrevet