För oss som arbetar med de olika energigaserna är det roligt att se att många vill minska sina utsläpp genom att gå över till gas. I ett första steg kan det handla om naturgas och gasol, som ger både mindre utsläpp av koldioxid och bättre luftkvalitet än till exempel olja och kol. I nästa steg blir det en naturlig övergång till biogas och biogasol, som är helt förnybara.

 

Svensk industri använder allt oftare gas för att försörja sina fabriker med energi. Visste du att det till exempel finns både kaffe och chips som produceras med hjälp av biogas och biogasol?

 

Har du åkt båt till Gotland eller Finland nyligen så kan du ha åkt gasfärja utan att veta om det. Inom sjöfarten går allt fler fartyg på gas för att minska utsläppen av svavel, kväveoxider, partiklar och koldioxid.

Gasen kan också spela en viktig roll för att möjliggöra elektrifiering. Lokal kraft- och kraftvärmeproduktion kan lösa brist på effekt och kapacitet i näten.

 

De flesta brukar känna till att såväl bilar som bussar och lastbilar går på fordonsgas på många ställen i Sverige. Den komprimerade fordonsgasen är i princip fossilfri – hela 94 procent är numera biogas. Nu är även den flytande gasen på stark frammarsch inom långväga tunga vägtransporter.

 

Vi i energigasbranschen har bestämt att alla gaser som används i Sverige ska vara helt fossilfria senast 2045. Det innebär att samtidigt som satsningar på gas ger tydliga miljöförbättringar redan idag, leder de på sikt till helt fossilfri energi. Energin som behövs i våra egna verksamheter ska naturligtvis också bli fossilfri. En del av oss är redan så gott som fossilfria, andra har som mål att bli det senast 2030.

 

Du som läser det här kanske är beslutsfattare inom det offentliga? I så fall behöver vi din hjälp med att underlätta omställningen, genom att ge goda förutsättningar för energigaserna. Det kan handla om att göra det ekonomiskt fördelaktigt att ställa om. Eller att upphandla bussar till kollektivtrafiken och andra transporter som går på gas. Många kommuner framställer biogas, vilket bygger på att det går att samla in matavfall från hushållen eller restprodukter från exempelvis livsmedelsindustrin – finns den möjligheten i din kommun?

 

Du som inte är politiker kan hjälpa till att påverka beslutsfattarna eller ta de möjligheter som finns att själv göra skillnad. Energigaserna finns på många ställen som du kunde läsa om ovan. Gör ditt miljövänliga val i vardagen.

 

Sverige har ett tufft mål i att inte ha några nettoutsläpp till 2045, därför behöver vi alla hjälpas åt. Genom att hjälpa energigaserna framåt hjälper vi också många verksamheter i näringslivet att nå målet. Vi kan ju som bekant inte vänta. Omställningen måste ta fart nu. Tack vare energigaserna når vi målen snabbare.

 

#gasförframtiden