Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det kräver genomgripande förändringar i hela samhället. Energigas Sverige och Fossilfritt Sverige ser att energigaserna spelar en viktig roll i den omställningen.

– Energigaser används redan i hela samhället. Som råvara och energikälla i industrin, i bilar, bussar, lastbilar och fartyg, för el- och värmeproduktion, ja till och med i hushållens spisar och grillar. Flexibiliteten är påtaglig, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Totalt använder vi omkring 20 terawattimmar energigaser i Sverige. Trenden är att energigaserna ökar genom att de ersätter olika fossila oljeprodukter. Det ger bland annat minskade miljö- och klimatutsläpp.

– Vi ser att energigaserna kan hjälpa till att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Nu tar vi fram den här färdplanen för att visa hur, säger Maria Malmkvist.

Fossilfria alternativ som biogas, biogasol och förnybar vätgas kommer att ta en allt större plats i samhället framöver, och även i gasbranschens färdplansarbete. Genom att tillverka biogas tar vi hand om ett avfallsproblem, samtidigt som vi får förnybart bränsle och näring till jordbruket (biogödsel).

– Det är oerhört glädjande att Energigas Sverige ska ta fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Tydligheten om hur gasen med fossilt ursprung ska ersättas med förnybar gas underlättar förutsättningarna för omfattande investeringar i exempelvis biogas och energieffektivisering, som är viktiga nycklar för ett fossilfritt Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

För mer information, kontakta:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig, Energigas Sverige
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
070-340 69 53 svante.axelsson@regeringskansliet.se