Nu på måndag startar ansökningsperioden för de 120 miljoner kronor som regeringen har satt av till Biogasstöd 2020. Det är en förlängning av det tillfälliga stöd som ska överbrygga perioden tills långsiktiga styrmedel är på plats. Att få till det här tillfälliga stödet var en av Energigas Sveriges prioriterade påverkansfrågor under början av året, så det är mycket roligt att det fanns med i vårändringsbudgeten! Som tidigare är det Jordbruksverket som håller i stödet och mer information finns på deras webbplats.

Nästa steg är att se till att Biogasmarknadsutredningens långsiktiga förslag och bedömningar blir verklighet. Efter att ha gått igenom de 133 remissvar som har kommit in på betänkandet, känns förutsättningarna mycket lovande. Alla remissinstanser är överens om att biogasen är viktig för Sveriges hållbarhetsmål och majoriteten skriver också under på stora delar av utredningens betänkande. Många som har lämnat remissvar lyfter det cirkulära perspektivet och biogasens bidrag till att nå Sveriges klimat- och miljömål. Flera poängterar att satsningar på biogas även ger näringslivsutveckling, nya gröna jobb och försörjningstrygghet.

Tillsammans med 100% förnybart, Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, LRF och Svenskt Vatten skrev vi en debattartikel i Altinget på temat: Grönt ljus för biogasförslagen – nu kör vi!

Att Biogasmarknadsutredningen blir politisk verkstad är en av de bärande delarna i gasbranschens klimatfärdplan ”Gas för framtiden”. Det övergripande målet i färdplanen är att all energigasanvändning i Sverige ska vara fossilfri senast 2045. För att sprida kännedom om färdplanen har vi under vintern och våren kört kampanjen #gasförframtiden i sociala medier. Den senaste filmen handlar om myter om gas. Har du stött på någon av gasmyterna? Bli gärna en del av kampanjen genom att sprida och dela inläggen på Facebook, Linkedin, Twitter och Youtube.

I vanliga fall håller Energigas Sverige Föreningsstämma under Gasdagarna. I år blev det i stället en digital version av stämman, som sändes på Youtube i går. Stort tack till er som deltog i stämman på något sätt!

Var rädda om er, jag ser fram emot att ses igen så småningom!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet