Sändningen beräknas starta kl 12.30 27 maj. Nedan kan du ta del av stämmohandlingarna som även sänts ut via mejl.

Stämmohandlingar

Årsredovisning, bilaga A

Verksamhetsberättelse, bilaga A