Välkommen till H2Safety – ett projekt som syftar till att adressera säkerhets- och teknikfrågor inom vätgasindustrin genom samarbete med ledande företag. Vårt mål är att skapa en säkrare och mer effektiv användning av vätgas genom att identifiera och utveckla bästa praxis från ett vätgasperspektiv.

Genom att arbeta tillsammans med branschens intressenter strävar vi efter att upprätthålla branschens nollvision för olyckor, även när marknaden för vätgas expanderar. Vårt övergripande mål är att skapa förutsättningar för en växande marknad för förnybar vätgas med säkerhet och teknik i fokus.

H2Safety är en plattform för att samla expertis och erfarenheter för att forma en hållbar och säker framtid för vätgasindustrin. Följ med oss på vår resa mot en tryggare vätgasanvändning!

Projektet, under ledning av Viktor Eklund, har redan påbörjats och välkomnar löpande deltagare som vill delta för att främja säkerhet och teknik inom vätgasområdet. Om du är intresserad av att ansluta dig till vårt projekt, eller om du helt enkelt vill veta mer, tveka inte att kontakta vår projektledare, Viktor Eklund.