Den totala användningen av gasol i Sverige 2021 var 4,3 TWh (exklusive förbrukning vid petroleumraffinaderier) varav stål och metall står för hälften av gasolanvändningen.

Gasolanvändning i Sverige 2021

Gasol i industrin 2021

Försäljningsutveckling för gasol i Sverige