Den totala användningen av gasol i Sverige 2022 var 4,5 TWh (exklusive förbrukning vid petroleumraffinaderier) varav stål och metall står för hälften av gasolanvändningen inom industrin.

Gasolanvändning i Sverige 2022

Gasol i industrin 2022

Försäljningsutveckling för gasol i Sverige