Den totala användningen av gasol i Sverige 2019 var 4,45 TWh (exkl raffinaderier) varav stål och metall står för drygt hälften av gasolanvändningen.

Gasolanvändning i Sverige 2019

Gasol i industrin 2019

Försäljningsutveckling för gasol i Sverige