Esther Busscher är en stark drivkraft i den europeiska gasolorganisationen Liquid Gas Europe. Sedan i maj förra året är hon också dess ordförande. Till vardags arbetar hon som chef för public affairs på energiföretaget SHV Energy, en av världens största gasolleverantörer. Förra året expan­derade företaget i Sverige genom att köpa Eon gasol via dotterbolaget Primagaz, och är nu en av de ledande gasolleverantörerna till svensk industri.

– Det finns redan i dag en stor potential för industrierna att ställa om till gasol från energikällor med högre koldioxidutsläpp som olja och kol. Den största utmaningen är att få politiker och slutanvändare att förstå att gasolen är ett steg mot framtidens förny­bara gas eftersom den enkelt kan blandas och på sikt ersättas med biogasol, som har sam­ma kemiska sammansättning, säger Esther Busscher.

Lyckad kommunikation

De senaste åren har Liquid Gas Europe genom­gått en stor förändring. Med nytt namn och en fräschare och mer modern grafisk profil i starka färger har webbplatsen och informa­tionsmaterialet fått stort genomslag, liksom aktiva pr­kampanjer på Twitter och andra sociala medier. Organisationens slogan är nu­mera ”Gasol – det smarta alternativet, var du än behöver det”. En tydlig vision för 2050 har också tagits fram i samarbete med medlem­marna samtidigt som flera arbetsgrupper med fokus på EU­politik har bildats.

– Jag uppskattar min roll som ordförande eftersom jag får möjlighet att koppla ihop alla länders olika erfarenheter så att vi som bransch inte uppfinner hjulet hela tiden. I stäl­let ska vi dela med oss så att vi växer tillsam­mans.

Ambassadör för branschen

Kanske är detta typiskt för Esther Busscher, att hon har förmågan att få folk med sig, att hon fokuserar på samarbete och gillar utmaningen att bygga saker från grunden.

Under intervjun återkommer hon ofta till att hon ser sig som en ambassadör för bran­schen gentemot EU­institutionerna och olika energiorganisationer, snarare än en renodlad lobbyist.

– Jag får energi av att samarbeta med andra engagerade människor och tror på kraften i detta. Jag avskyr att göra saker ensam, säger hon.

I närmare 20 år har den belgiska huvudsta­den och EU varit hennes arbetsplats. Hon väx­te upp i nederländska Haag och kom efter sina universitetsstudier till Bryssel för praktik på ett litet konsultföretag med fokus på lobbying och public affairs.

– Mitt första uppdrag var som rådgivare till en LNG­terminalutvecklare, minns hon.

Det blev också startskottet på en karriär som gaslobbyist och via flera av de största public affairs­ och konsultföretagen i Bryssel, landade hon för några år sedan på SHV Energy.

Utbildar politikerna

Energiskt och målinriktat arbetar Esther Busscher nu tillsammans med medarbetarna på Liquid Gas Europes lilla kansli i Bryssel för att EU:s politiker och tjänstemän ska förstå att gasolen har en plats på energimarknaden också i framtiden.

”Det är viktigt att inte ursprunget utan också se till ett bränsles användning och till den lokala miljön. Gasolens fördelar är inte nog förstådda.”

Efter senaste EU­-valet gjordes en särskild satsning på att välkomna alla nya parlamen­tariker som arbetar i utskotten för industri, miljö och transport med information om gaso­lens möjligheter. Detta eftersom 60 procent av alla EU-­parlamentariker var nya på sin post.

– Jag har lyckligtvis varit med flera mandat­perioder och vet vilket jobb som krävs efter varje val. Vi utbildar politikerna i att det finns stor användning för gasol inom industrin och i områden där det inte finns något gasnät. Vi berättar också varför branschen gör investe­ringar och varför vi ibland tvekar.

Minskade utsläpp

EU­-kommissionens gröna giv, som antogs av parlamentet i början av året, innebär bland annat en ny klimatlagstiftning med målet att Europa ska bli världens första fossilfria kon­tinent. EU ska vara klimatneutralt 2050 och inte ha några nettoutsläpp.

– Det är uppmuntrande att kommissionen genom den gröna given också prioriterar ren luft som en del av ambitionen att nå noll­utsläpp. Så har det inte alltid varit, men covid­krisen har visat att ren luft är viktig för vår hälsa. Gasolen är en produkt som gör luften renare direkt och inte bara i framtiden, är ett av hennes argument.

Orsaken är att gasolen, som i konventio­nell tappning består av propan och butan, har lägre koldioxidutsläpp än kol och olja, samt marginella partikelutsläpp.

– Trots att gasol är renare och har lägre kol­dioxidutsläpp hamnar vi ofta i samma fack som eldningsolja och kol för att vi har ett fossilt ursprung. Det är viktigt att inte stirra sig blind på ursprunget utan också se till ett bränsles användning och till den lokala mil­jön. Gasolens fördelar är inte nog förstådda, menar hon.

Förutom att minska utsläppen direkt möj­liggör konventionell gasol en övergång till förnybar biogasol utan att den tekniska ut­rustningen eller tankarna behöver ändras.

– Biogasolen är för gasolen vad biogasen är för naturgasen, menar Esther Busscher.

Liten men offensiv aktör

I dag står gasolen för 2 procent av energi mixen i Europa, vilket gör branschen till en liten aktör bredvid den betydligt större naturgasen som distribueras i ett omfattande gasnät över Europa. I Sverige används majoriteten av all gasol inom industrin som råvara eller energi­källa och en mindre del vid grillning och cam­ping. I övriga Europa ser det annorlunda ut. Förutom en stor användning inom exempel­vis kemiindustrin värms 7 miljoner hushåll med gasol och 15 miljoner EU-­medborgare använder gasen vid matlagning. Dessutom finns det närmare 8 miljoner bilar i Europa som drivs med gasol, eller motorgas som den också kallas, och över 30 000 tankstationer. 

Text: Lena Ländin

Läs hela artikeln i tidningen