Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas eller en blandning av dem båda, som används som drivmedel till fordon. Gasen består till största delen av metan. Biogas är förnybar och tillför inte någon ny koldioxid till atmosfären vid förbränning. Naturgas är ett fossilt bränsle som dock medför en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Under åren har andelen biogas i fordonsgas ökat och sedan 2008 har biogasandelen varit högre än naturgasandelen. Idag är biogasandelen över 90 procent.

Mer om fordonsgas