Börjar:
Slutar:
Plats:
Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm (ingång från David Bagares gata)
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt. Ej anmäld frånvaro debiteras med 500 kronor.

 Hela lanseringsseminariet i ett svep:

 

Spellista indelad efter programpunkter (se program nedan):

Biogas är cirkulär ekonomi i praktiken och avgörande för att nå våra miljö- och klimatmål. Samtidigt närmar vi oss år 2021 då nya långsiktiga förutsättningarna för biogasen måste vara på plats. Regeringen ska tillsätta en ny biogasutredning, men än så länge vet vi inte hur den kommer att se ut eller hur den ska jobba. Nya förutsättningar kräver nya förslag på hur vi ska uppnå 15 TWh biogasanvändning år 2030.

12 april 2018 presenterade Energigas Sverige, tillsammans med ledande branschaktörer, ett förslag till Nationell biogasstrategi. Bland de medverkande fanns forskare, kunder och politiker. 

 

Program

09.00 Fika

09.30 Introduktion
Förslag till nationell biogasstrategi, Maria Malmkvist, Energigas Sverige

09.45 Transporter och industri
Biogas inom tunga transporter, Mattias Goldmann, Fores med 2030-sekreteriatet
Biogas inom industri, Carina Tollmar, Oatly
Diskussion: Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, och Bertil Moldén, Senior Advisor

11.00 Samhällsnytta och utökad produktion
Biogasen och biogödselns samhällsnytta, Sara Andersson, 2050
Förgasningens möjligheter, Teresa Berdugo Vilches, Chalmers tekniska högskola
Vägen till industriell biogasproduktion, Michael Olausson, Scandinavian Biogas
Diskussion: Jens Sjöström (S), Stockholms läns landsting, Pontus Lindberg (M), Region Skåne, och Weine Wiqvist, Avfall Sverige 

12.30 Lunch

13.15 Försörjningstrygghet, potential, vinster och värden
Försvarssektorns arbete på energi- och klimatområdet, Johannes Ljunggren, Försvarsmakten
Biogasens potential och klimatvinster, Pål Börjesson, Lunds universitet
Biogaslösningar som värdeskapare, Mats Eklund, Linköpings universitet/Biogas Research Center
Diskussion: Rickard Nordin (C), och Karin Svensson Smith (Mp)

14.45 Sammanfattning
Sammanfattning av dagen, Maria Malmkvist, Energigas Sverige

15.00 Avslutningsfika