Börjar:
Slutar:
Plats:
Öresundskraft, Västra Sandgatan 4, Helsingborg
Kostnad:
Pris 5200 kr, för medlemmar 4700 kr (inkl kaffe och lunch)

Utbildningen omfattar en dag och vänder sig till dig som redan är PE-svetsare gas och har ett certifikat som ska uppdateras. Genomförd utbildning ger dig möjlighet att ansöka om fortsatt svetsbehörighet hos Energigas Sverige, PE-certifikat för svetsning av PE-ledning enligt EGN.
Utbildningen är en komplettering till uppdaterad EWF-certifierad plastsvetsutbildning.

Förkunskapskrav

 • Genomgången EWF-certifierad plastsvetsutbildning med godkänt provresultat.

Kursinnehåll

 • Kursen genomförs till stor del i samtalsform och bygger förutom nedanstående på era egna erfarenheter som PE-svetsare gas.
 • Energigasernas egenskaper
 • Säkerhet vid arbete med energigassystem
 • Distributions- och transmissionssystem för gas
 • Regelverken som styr vid svetsning av gasledningar
 • Dokumentation av utförd svetsning

Deltagaravgifter

 • Medlem 4700 kr
 • Ej medlem 5200 kr
  (Alla avgifter inkl kaffe och lunch)

Certifikat

 • Kostnad för utfärdande av certifikat inkl registerhållning tillkommer.
  Alla priser är exklusive moms.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din anmälan som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Anmälan

Anmälan senast 25 oktober 2021. Anmälan är bindande, vid avanmälan faktureras halva kursavgiften.
Ev frågor kan ställas till Maria Annerdal.

PE-svetsare gas- förlängning

Företag

Fakturauppgifter

Deltagare