Börjar:
Slutar:
Plats:
Öresundskraft, Västra Sandgatan 4, Helsingborg

Ladda ner inbjudan här

Kategorier

Kategori 1 - Installation av EU-typgodkända spisar och restaurangapparater för matlagning

3 maj - 5 maj, avgift 27400:-, medlem 24900:-

Kategori 2 - Installation av EU-typgodkända gasapparater med maximal effekt 100 kW (t ex villapannor)

3 maj - 6 maj, avgift 29400:-, medlem 26900:-

Kategori 3 - Installation av gasapparater över 100 kW

3 maj - 7 maj, avgift 31900:-, medlem 29900:-

Alla priser är exkl moms.

Förkunskapskrav

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din anmälan som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Anmälan

Anmälan senast 10 april 2021. Anmälan är bindande, vid avanmälan faktureras halva kursavgiften.
Ev frågor kan ställas till Maria Annerdal.

Kategori 1-3 för GM, IL och BM

Företag

Fakturauppgifter

Deltagare