Energigas Sveriges publikation Energigasnormer (EGN) ställer krav på behörighet för att få utföra arbeten inom:

• Installation,
• Besiktning,
• Systemgranskning, och
• Plaströrssvetsning

Energigas Sverige ansvarar för branschens Auktorisationssystem som innefattar utbildning, erfarenhetskontroll och certifiering av personer inom ovan nämnda arbeten. Till hjälp för att driva detta arbete har Energigas Sverige de beslutande organen Utbildningsnämnden och Auktorisationsnämnden där ordförande, vice ordförande och ledamöterna utgörs av medlemsföretag. Sekreterare i de två nämnderna utgörs av personal från Energigas Sverige.