Det är möjligt att gå en kategori eller en inriktning i taget, se mer information under sidan Utbildning eller se matris.
Vanligast är att du vet vilken inriktning eller kategori du vill gå t.ex Gasinstallationsledare kategori 3.

Då anmäler du dig direkt till den utbildningen. Vid det utbildningstillfället ingår också föregående kategoriers innehåll.

Väljer du istället att gå en kategori i taget ska du känna till förkunskapskraven för respektive kategori.

För samtliga utbildningar gäller genomförd Introduktionskurs energigaser.

Gasmontör Kategori 1-4

Kategori 1

Introduktionskurs energigaser

Kategori 2

Genomför utbildning med godkänt prov för Gasmontör kategori 1

Kategori 3

Genomförd utbildning med godkänt prov för Gasmontör kategori 2

Kategori 4

Genomförd utbildning med godkänt prov för Gasmontör kategori 3

Gasinstallationsledare Kategori 1-4

Kategori 1

Introduktionskurs energigaser
Genomförd utbildning med godkänt prov för Gasmontörsutbildning kategori 1

Kategori 2

Genomförd utbildning med godkänt prov för Gasinstallationsledare kategori 1

Kategori 3

Genomförd utbildning med godkänt prov för Gasinstallationsledare kategori 2

Kategori 4

Genomförd utbildning med godkänt prov för Gasinstallationsledare kategori 3

Besiktningsman gasinstallationer Kategori 1-4

Kategori 1

Introduktionskurs energigaser
Genomförd utbildning med godkänt prov för Gasinstallationsledare Kategori 1

Kategori 2

Genomförd utbildning med godkänt prov för Besiktningsman Gasinstallationer kategori 1

Kategori 3

Genomförd utbildning med godkänt prov för Besiktningsman gasinstallationer kategori 2

Kategori 4

Genomförd utbildning med godkänt prov för Besiktningsman gasinstallationer kategori 3

Besiktningsman distribution

Introduktionskurs energigaser