Behörighetsgrundande utbildningar

Nedanstående matris beskriver Energigas Sveriges utbildningssystem för de behörighetsgrundande utbildningarna Gasmontör (GM), Gasinstallationsledare (IL) samt Besiktningsmän gasinstallationer (BM) o distribution (BMD).

Matrisen går att läsa på olika ledder och beskriver på så sätt hur det går att ta sig fram i utbildningssystemet endera via inriktning eller kategori. Det finns då tydliga samband mellan dessa och utbildningarna bygger på varandra både vad gäller kategori och inriktning.

Med början uppe i vänster hörn kan man läsa både vågrätt, lodrätt.

Lodrätt gäller inriktning

• GM1 till GM4- Gasmontörsutbildning Kategori 1-4
• IL1 till IL4- Gasinstallationsledare Kategori 1—4
• BM1 till BM4- Besiktningsman gasinstallationer Kategori 1-4

Vågrätt gäller kategori

• GM1-IL1-BM1- Här läser du kategori 1 (Spisar o Restaurangapparater för matlagning) för respektive Inriktning
• GM2-IL2-BM2- Här läser du kategori 2 (EU-typgodkända gasapparater upp till 100kW) för respektive inriktning
• GM3-IL3-BM3- Här läser du kategori 3 (EU-typgodkända gasapparater över 100 kW) för respektive inriktning
• GM4-IL4-BM4- Här läser du kategori 4 (Ej EU-typgodkända gasapparater) för respektive inriktning

• Kategori 1-3 är en sammanhållen utbildning om en vecka från GM1 till BM3
• Kategori 4 är en separat utbildning om en vecka som bygger på att du redan gått Kategori 1-3 för din inriktning

• BMD- är en separat utbildning för Besiktningsman distributionsnät

Utöver dessa utbildningar finns också behörighetsgrundande utbildning för PE-svetsare gasdelen. För denna utbildning krävs godkänd EWF- utbildning.

Övriga utbildningar

• Föreståndarutbildningar
• Fortbildningar
• Företagsanpassade utbildningar
• Säkerhetsseminarier