De senaste sex åren har Gasums expansion gått i rekordfart. Målet är 50 tankstationer för flytande fordonsgas i Norden inom några år och redan nu är ett 30-tal på plats. I dag är gasen en blandning av naturgas och biogas, men andelen förnybar gas ökar hela tiden. I Sverige har statliga ekonomiska stöd som Klimatklivet varit viktiga för den snabba utbyggnadstakten

– Ett långsiktigt stöd från politikerna är avgörande för att vi ska kunna investera. Det finns i alla nordiska länder i dag. Alla vet att energisatsningarna måste vara positiva för miljön. Att vi är ett lönsamt företag har också gjort det hela lite enklare, säger Johanna Lamminen.

Bristande kunskap

Gasum pratar inte gärna om pengar, men klart är att företaget investerar miljardbelopp årligen för att bygga ut den nordiska gasinfrastrukturen. Bakgrunden är att företaget nu märker en ökad efterfrågan på gas och att marknaderna i de nordiska länderna är väldigt lika.

Men det har också varit en utmaning att intressera bolagets kunder inom transport, sjöfart och industri för gasen, trots att den minskar koldioxidutsläppen jämfört med olja. Gasen ger cirka 20 procent lägre utsläpp om den består av naturgas och cirka 90 procent lägre vid biogas användning.

– Det har funnits en bristande kunskap hos kunderna. Men nu vill de samma sak som vi. De vill ha förnybar energi och cirkulär ekonomi, och biogasen är det enda bränsle som ger det, säger hon.

Även hajpen runt elektrifieringen har varit en utmaning. Gasum har satsat mycket på kommunikation för att nå ut med sitt budskap att gasen är ett klimatsmart alter-nativ som finns här och nu.

– Budskapet som vi har är extremt viktigt. Gastekniken finns och den fungerar bevisligen. Vi erbjuder kostnadseffektiva alternativ till våra kunder så att de kan minska sina utsläpp, summerar hon.

Ökat gasintresse

Att naturgasen är prismässigt konkurrenskraftig jämfört med olja gör att det finska energibolaget ser ljust på framtiden och fortsätter att investera i gasinfrastruktur. Fokus är framför allt naturgas och biogas i flytande form. Målet är att vara ledande i Nordens gröna omställning. Efter investeringarna i tankstationerna för tung trafik väntar även en expansion inom industri och sjöfart. Redan i dag erbjuder Gasum sina kunder att köpa en inblandning av biogas i naturgasen.

”Samarbeten är nummer ett. Vi har många olika på gång i dag med fordonstillverkare, lantbrukare och även på sjöfartssidan.”

Johanna Lamminen, vd Gasum

– Majoriteten av vår gas säljs redan till industrin. Det är en extremt viktig del av vår affärsidé. Vi har även kunder inom sjöfarten som köper biogas, en sektor som också måste anpassa sig till hårdare utsläppskrav.

Nya möjligheter

Den internationella energiorganisationen IEA förutser en ökning av naturgasanvändningen framöver. Dels som en följd av att kärnkraft, kol och olja ska fasas ut, dels eftersom energianvändningen beräknas öka i världen. Detta ger nya möjligheter för den finska gasjätten.

– Infrastrukturen kommer vara densamma när vi byter naturgas mot förnybar gas, som biogas. Det är en stor fördel, säger Johanna Lamminen.

Hon tillägger att hon föredrar att kalla gasen för förnybar gas eftersom det också finns möjlighet att producera den från förnybar vätgas. Naturgasen kan också görasklimatneutral genom att lagra koldioxid.

Gasum har de senaste åren byggt upp en infrastruktur i Norden som bland annat ska förse den tunga trafiken med ett hållbart bränsle. Företaget bygger nu både egna gastankstationer och samarbetar med andra aktörer för att öka tillgången på biogas. Grafik: Ann-Sofi Marminge

Eko i fokus

Gasum har i dag cirka 380 anställda. Företa-get grundades 1994 och har sina rötter i det finska oljebolaget Neste, som under flera decennier bedrev naturgasverksamhet i Finland i statlig regi. Företagsprofilen har dock förändrats kraftigt de senaste åren. Gasum är numera också den största avfallshanteraren i Finland med egen produktion av biogas och den största leverantören av förnybart bränsle.

– Hela ekosystemet måste ingå i en sådan här verksamhet, konstaterar Gasums vd.

I Finland, där biogasen främst används för livsmedelsproduktion, exponerades gasen tidigt genom ett samarbete mellan Gasum och Ikea. Tankstationer med komprimerad biogas för personbilar och lätta lastbilar har byggts utanför flera möbelvaruhus. Detta för att göra biogasen folklig och visa hur matavfall, som till exempel överblivna köttbullar från Ikeas restaurang, kan förvandlas till klimatsmart fordonsbränsle.

– Samarbeten är nummer ett. Vi har många olika på gång i dag med fordonstillverkare, lantbrukare och även på sjöfartssidan.

Lång erfarenhet av biogas

Sverige är en stor marknad för Gasum framöver, mycket tack vare den långa erfarenheten av att producera och använda biogas som fordonsbränsle.
Nu närmast planeras byggandet av tre nya biogasanläggningar efter stöd från Klimatklivet. Inom några månader ska även anläggningen vid Stora Ensos pappersbruk i Nymölla utanför Kristianstad stå klar. Där ska flytande biogas produceras av spillvatten.

Även samarbetet med fordonstillverkare som Volvo och Scania är en viktig del i energijättens strategi för att lyckas. Gasum räknar med att cirka 15 procent av de tunga lastbilarna i Norden inom de närmaste åren ska kunna drivas med gas.

– När leasingkontrakten går ut kan företagen byta till gasdrift. De kommer inte gå tillbaka till diesel, säger Johanna Lamminen.

Även Volvo bekräftar att intresset för gasdrivna lastbilar är stort.

– Ja, och det ökar hela tiden. Det här är en teknik som är ny för många åkare, men vår gasdrivna motor bygger på en beprövad teknik där utvecklingen har skett under många år, säger Volvos informationschef Susanne Frödin.

I somras genomförde Gasum, Volvo och livsmedelsföretaget Orkla ett samarbetsprojekt. En gasdriven lastbil skötte dagligen trans-porterna mellan Orklas lager i Helsingborg, där Gasum nyligen öppnade en tankstation, och livsmedelsföretagets ketchupfabrik i Fågel mara i Blekinge.

Daniel Kojic, ansvarig för transporterna på Orkla i Sverige, är nöjd efter testperioden och positiv till att Orkla även i framtiden skulle kunna använda gasdrivna lastbilar.

– Den här förstudien var väldigt lärorik. Vår chaufför var förvånad över att det gick så snabbt att tanka gas och att bilen gick mycket tystare än en vanlig lastbil. Buller är ett problem för dem med många körtimmar, säger han och fortsätter:

– Mest intressant är att vi skulle kunna ta avfallet från våra fabriker och omvandla till fossilfritt fordonsbränsle och på så sätt få till ett kretslopp. Det var en nyhet för mig.

Gasum har sedan tidigare ett samarbete med Orkla i Norge. Där levereras gas som används för ångproduktion i deras matfabriker.

Norge nästa

Medan intresset för biogas är stort i Sverige och Finland är dock Norge fortfarande lite på efterkälken, trots att landet har en lång gastradition genom de många naturgasfälten i Nordsjön. Det är också från Gasums egen anläggning vid norska kusten som företaget bland annat får sin flytande naturgas, LNG. Ny ligen köpte Gasum dessutom Lindes (tidigare Aga) samtliga tankstationer för gas i Norge och Sverige, i köpet ingick också LNG-terminalen i Nynäs-hamn samt två bunkerbåtar för bunkring av gasdrivna fartyg. Bunkerbåten Seagas förser bland annat fartyget Viking Grace med LNG sedan några år tillbaka.

Även om norrmännen ännu inte har samma fokus på biogas är Norge en intressant marknad för Gasum, enligt Johanna Lamminen:

– Vi har inte investerat i biogasanläggningar i Norge ännu. Det betyder inte att vi inte vill det. Just nu funderar vi på vilket substrat som skulle vara bäst att använda där.

Stora investeringar

Startskottet för Gasums expansion i Norden skedde redan 2014 då företaget köpte delar av norska Skangas och bygget av LNG-terminalen i Lysekil startade. Det var också bolagets första satsning utanför Finland. Nästa investering blev Swedish biogas international 2017 där fem svenska biogasanläggningar ingick, bland annat Sveriges största i Jordberga utanför Trelleborg.

Ett år senare slutförde Gasum köpet av norska Skangas där även en förvätskningsanläggning för flytande naturgas utanför Stavanger ingick, samt bunkerbåten Coralius, som används för att bunkra gasdrivna fartyg.

Det finska energiföretaget kastar också lystna blickar utanför Norden, även om det inte är aktuellt med några större investeringar där i närtid.

– Norra Europa är intressant, men vi har fortfarande så mycket att göra här i Norden. Vi har redan ett kontor i Tyskland och det finns ett intresse från Danmark att samarbeta med oss. Självklart kommer gasen vara viktig i Europas omställning när kärnkraftverk ska stängas och kolen och oljan fasas ut. Där finns stora möjligheter för oss.

Text: Lena Ländin

Läs hela artikeln i tidningen