Närmare 500 lastbilar ser till att Martin & Serveras kunder får sina leveranser av mat och restaurangutrustning. Av de tunga lastbilarna körs 100 i egen regi. Sedan två år tillbaka är strategin att gå över från diesel till förnybara bränslen vid alla nyinköp.

– Transporter står för stora utsläpp och vi testar oss fram mot hållbara lösningar. På sikt tror jag på vätgas, men dit är det långt kvar. Under tiden satsar vi på biogas, säger Håkan Ekmyr, transportchef på Martin & Servera logistik.

Parallellt med den egna omställningen skärps kraven även på företagets transportpartners om att köra hållbart. Drivkraften för omställningen kommer inte bara inifrån Martin & Servera. Även ägaren Axel Johnson-koncernen och kunderna vill se hållbara leveranser, berättar Håkan Ekmyr.

– De förväntar sig att vi kör hållbart, på samma sätt som de förväntar sig ekologiska varor i sortimentet.

15 egna gaslastbilar

Hittills har 15 egna gaslastbilar köpts in. Av de nya lastbilarna går 10 på komprimerad biogas, övriga på flytande biogas. Flera faktorer styr valet av gasfordon.

– Tillgång till tankstationer, hur vårt flöde ser ut och hur långa rutterna är bestämmer om vi går på komprimerad eller flytande gas, säger Håkan Ekmyr.
Fördelar med komprimerad biogas är att bilarna är billigare i inköp och har ett enklare tankningsförfarande. Det finns också fler tankstationer för komprimerad gas. Nackdelen är kortare räckvidd. Det har, enligt Håkan Ekmyr, dock mindre betydelse i storstäder där lastbilarna har förhållandevis korta rutter.

– I Stockholm går det till exempel bra att köra på komprimerad gas, säger Håkan Ekmyr.

Leveranser nattetid

När det gäller miljöfördelar som minskade utsläpp är det ingen skillnad. Liksom att gasbilarna är tystare än motsvarande dieslar. Det gör det möjligt att leverera varor i centrala Stockholm även på natten. Sedan 2016 deltar Martin & Servera i projektet Off Peak som drivs av Stockholms stad för att minska trängseln genom nattliga leveranser. Normalt sett är tung lastbilstrafik förbjuden från tio på kvällen till sex på morgonen. För att få delta i Off Peak krävs tysta, miljövänliga fordon. Förutom biogasdrift har Martin & Serveras Off Peak-bil därför både dämpat golv och dämpad lastbrygga.

Foto: Scania

– Nattleveranserna är otroligt effektiva. Vi hinner mycket mer än på dagen. Problemet är att få med oss kunderna. Alla är inte så pigga på att ta emot varor på natten, säger Håkan Ekmyr.

Fler väljer gas

Martin & Servera är inte ensamma om att satsa på gas för sina transporter. Mellan 2018 och 2019 ökade antalet tunga gaslastbilar i trafik i Sverige med 12 procent visar siffror från Trafikanalys. Räknat i antal fordon var gas det drivmedel som ökade mest. Som andel av den totala flottan står dock gas fortfarande för en mycket liten del: 1,2 procent 2019.

Hos Martin & Servera har stöd från det statliga initiativet Klimatklivet varit viktigt för gassatsningen. Företaget har fått totalt 2,5 miljoner kronor för inköp av 20 gaslastbilar.

– Det har gjort att vi kommit i gång på ett bra sätt, säger Håkan Ekmyr.

Coronapandemin har dock tvingat företaget att senare lägga nya investeringar.

Foto: Scania

– Eftersom vi verkar i restaurangbranschen har vi så klart drabbats hårt av corona, både omsättnings- och resultatmässigt. Eftersom osäkerheten fortfarande är väldigt stor, har vi valt att skjuta på investeringarna under 2020.

Gasleveranser på gas

Ett annat företag som det senaste året börjat satsa på tunga gasdrivna fordon är Wiklunds med huvudkontor i Järfälla. Företaget har cirka 140 tunga fordon för bland annat bygglogistik och avfallshantering. Sedan flera år levererar Wiklunds även fordonsgas till tankstationer i Stockholmsområdet åt bland annat Eon. Sedan i höstas går vissa av gasleveranserna – på gas.

”Infrastrukturen för gasdrift har förbättrats avsevärt de senaste åren och i dag är tillgången på biogas mycket god."

Nina Neuman, kvalitets- och miljöchef, Wiklunds 

– Önskemål har funnits, men det blev möjligt först med nya regler för transporter av farligt gods, säger kvalitets- och miljöchefen Nina Neuman.

Biogas är en viktig del i åkeriet Wiklunds drivmedelsstrategi. Foto: Wiklunds

Hon berättar att Wiklunds arbetar med en drivmedelsstrategi där biogas är en viktig del. Sedan tidigare går en handfull mindre servicefordon på komprimerad biogas. För drygt ett år sedan köptes även de första tunga fordonen. I dag har Wiklunds fyra tunga lastbilar som går på komprimerad biogas och ytterligare två kranbilar är beställda. Förutom de goda klimat egenskaperna finns flera faktorer som talar för biogas.

– Infrastrukturen för gasdrift har förbättrats avsevärt de senaste åren och i dag är tillgången på biogas mycket god. Dessutom produceras den i regionen som vi verkar i, säger Nina Neuman.

En positiv nyhet är också att EU nyligen gett Sverige klartecken för fortsatt skattebefrielse på icke grödobaserad biogas.

– Transportbranschen präglas av låga marginaler och stora investeringar. Långsiktiga skatter och regler är viktiga för att vi ska våga investera i miljövänliga fordon, säger Nina Neuman.

Text: Marie Alpman

Läs hela artikeln i tidningen