Det gamla brukssamhället Boxholm kan sin sak. Här har man bearbetat stål sedan slutet av 1700-talet. Huvudtillverkningen nuförtiden är rundstänger som kan vidareutvecklas till så olika produkter som hästskor, styrstag och bultar till vindkraftverk. Efter flera ägarbyten på senare år ingår valsverket numera i den finska stålkoncernen Ovako.

– Koncernens långsiktiga strategi är att producera det renaste och mest hållbara stålet i världen, säger Kjell Nygren, projektchef på Ovako bar, det dotterbolag som verksamheten i Boxholm sorterar under.

Ett led i strategin har varit att gå över till skrotbaserad stålproduktion vid koncernens tre stålverk i Imatra, Hofors och Smedjebacken. Jämfört med att tillverka nystål med hjälp av kokseldade masugnar minskar detta koldioxidutsläppen med 95 procent.

– Och vi använder förstås grön el i de ljusbågsugnar där vi smälter skroten, konstaterar Kjell Nygren.

”Vi har tagit på oss att sköta driften av hela gasoltillförseln. För Ovako blir det som om de var direktanslutna till ett gasnät. ”

Per Elfvin, affärsutvecklare på Eon


Planer på mera gasol

I Boxholm planerar man nu att växla över till gasol även i det mindre mediumvalsverket. Gasolcisternen är dimensionerad för detta och rörledningar är redan dragna. Det som återstår är att bygga om brännaren och att utöka förångningskapaciteten.

– Vi räknar med att det kommer att ske inom en femårsperiod. Eftersom mycket redan är gjort kommer det att bli väsentligt billigare än konverteringen av finvalsverket, som kostade 15 miljoner kronor och kommer att kunna räknas hem på tre till fem år, säger Kjell Nygren.

För gasolleverantören Eon har projektet i Boxholm gett mersmak. Stål är tillsammans med papper och massa de processindustrier där konvertering från olja till gas har den kanske största potentialen.

Ny affärsmodell

Per Elfvin, affärsutvecklare för gasol på Eon gas, förklarar:

– Vad de här användarna uppskattar är snabb reglerbarhet, höga temperaturer och en ren avgasmiljö. Att det dessutom är prismässigt billigt per effekt gör inte saken sämre.

I Boxholm har Eon prövat en ny affärsmodell för att minska kundernas tröskel att konvertera till gasol. I stället för att bara vara leverantör erbjuder man en totallösning.

– Vi har tagit på oss att sköta driften av hela gasoltillförseln. För Ovako blir det som om de var direktanslutna till ett gasnät. De kan bara köra på, vår personal tar hand om resten, säger Per Elfvin.

Ett annat utvecklingssteg skulle kunna vara att den fossila gasolen – som i sig minskat utsläppen av koldioxid med 16 procent och nästan helt eliminerat partiklar och svavel – byts ut mot fossilfri gasol. Något som Ovako säger sig vara mycket intresserat av.

– I långa loppet är nog de flesta gasolanvändare intresserade av att ställa om till förnybart. Problemet är att det i dag är alldeles för få som försöker utveckla det, konstaterar Per Elfvin på Eon gas.

JAN MALMBORG

Läs hela Energigas