Flera faktorer talar för att gasolförsäljningen kan öka i Europa under de närmaste åren enligt Samuel Maubanc på Liquid gas Europe.

– Vi ser en potential både inom industrin och på nya nischmarknader. Exempelvis inom sjöfart och för energiproduktion på avlägsna platser som saknar naturgasnät och där man i dag använder diesel.

Alternativ för rederierna

I takt med att den internationella sjöfartsorganisationen IMO skärper utsläppskraven behöver rederierna hitta nya alternativ. Ett är gasol, och enligt Samuel Maubanc kommer flera gasoldrivna fartyg snart kryssa på världshaven. I första hand gäller det fartyg som fraktar gasol.

– För dem blir det en väldigt kostnadseffektiv lösning att de också kan drivas med samma bränsle, säger han.

En annan ny nisch för gasol är öar och andra avlägsna platser som vill bort från sitt dieselberoende. Turistorter märker till exempel ett ökat tryck från gästerna att energiproduktionen ska vara miljöanpassad och då är gasol ett bättre alternativ än diesel, enligt Samuel Maubanc.

– Samma sak gäller för livsmedelsindustrin där vi ser att till exempel bryggerier letar alternativ.

Växer som fordonsbränsle

I spåren av dieselskandalen växer gasol även som fordonsbränsle. I länder som Italien och Polen är det redan ett väl etablerat alternativ, och tillväxten är snabb i till exempel Spanien och Grekland. Även i Tyskland ökar efterfrågan på ”autogas” som gasol kallas som fordonsbränsle.

– Många som inte längre tror på diesel ser gasol som ett bra alternativ, säger Samuel Maubanc.

Vi ser en potential både inom industrin och på nya nischmarknader som sjöfart och för energiproduktion på avlägsna platser som saknar naturgasnät.

Samuel Maubanc, generalsekreterare på Liquid gas Europe

Inom industrin finns också en ökad efterfrågan som drivs av allt tuffare miljökrav. Genom att byta från kol, olja eller diesel till gasol minskas koldioxidutsläppen samtidigt som utsläppen av sot, partiklar och svavel i praktiken försvinner. Även utsläppen av kväveföreningar minskar kraftigt.

Liquid gas Europe arbetar aktivt med att öka medvetenheten om hur särskilt sotpartiklar bidrar till klimatförändringarna. Sot bildas vid ofullständig förbränning av fossila bränslen och biomassa. Dieselskandalerna har gjort att politikerna har fått upp ögonen även för dessa partikelutsläpp, menar Samuel Maubanc.

– De har börjat förstå att dålig luft faktiskt dödar.

Klargörande namnbyte

Namnbytet till Liquid gas Europe (tidigare The European LPG Association, AEGPL) är ett led i att bli tydligare kring vad gasol står för.

– Vårt gamla namn gjorde inte jobbet. När vi presenterade oss som AEGPL var det ingen som förstod vad vi gjorde. Nu behöver du inte vara energiexpert för att förstå att vi arbetar med flytande gas.

En viktig pusselbit för marknaden för att gasol ska öka är att produktionen av förnybar gasol kommer i gång på allvar. De senaste åren har produktionen ökat med omkring 50 procent till 200 000 ton. Det motsvarar dock bara knappt en procent av den totala produktionen, men flera nya produktionsenheter är under uppbyggnad.

Klimatkompensering

I väntan på att volymerna av förnybar gasol ska öka erbjuds svenska gasolkunder olika typer av klimatkompensering.

Gasolleverantören Flogas erbjuder sedan tre år sina kunder att klimatkompensera för sina utsläpp genom FN:s system med utsläppsrätter. Enligt vd Thomas Edvardsen har ”en handfull” kunder valt att göra detta.

– Många fler är intresserade och efter att det slagits fast att klimatkompensering är avdragsgillt så tror vi att det blir en mer populär produkt.

Sverige skiljer sig från kontinenten genom att gasol till nästan 90 procent används inom industrin. Att industrin går bra innebär att efterfrågan på gasol stiger. För Flogas del handlar det om en ökning på omkring fyra procent i år.

– Vi märker att industriföretagen investerar men vi får också nya kunder i branscher som betong, livsmedel och lackering, säger Thomas Edvardsen.

Det finns dock ett motstånd mot att byta från olja till ett annat fossilt bränsle. Många företag väljer därför att vänta tills de kan byta till ett förnybart alternativ.

– Till dem säger vi att man inte behöver vara rädd för att investera i gasol. Det betalar sig snabbt, så i väntan på det förnybara har man en renare produkt och spar pengar. Dessutom går det att klimatkompensera på toppen, säger Thomas Edvardsen.

Solcellslampor och effektiva spisar

Eon gasol samarbetar sedan i augusti i år med organisationen Givewatts som säljer solcellslampor och effektiva spisar till familjer i Kenya och Tanzania.

Försäljningen sker utan förtjänst och med lång avbetalningstid, och innebär att familjen kan ersätta fotogen och matlagning över öppen eld med klimatvänliga alternativ.

– Våra kunder som väljer att klimatkompensera får betala lite mer för gasolen. Då bidrar de inte bara till minskade koldioxidutsläpp och att familjerna slipper hugga ner träd. Barnen klarar dessutom skolan bättre tack vare solcellslamporna, säger Martin Svensson, vd på Eon gasol.

I takt med att tillgången ökar kan det bli aktuellt att även börja sälja förnybar gasol.

– Vi tror att första steget är låginblandning och att vi sedan kan höja halten, men det kan också finnas kunder som vill ha 100 procent förnybar gasol och är villiga att betala för det, säger Martin Svensson.

MARIE ALPMAN

Läs hela tidningen