Som hållbarhetschef på ett av Nordens största logistikföretag rattar Catherine Löfquist en avdelning under hårt, men positivt tryck. Sedan förra året har hon och hennes medarbetare haft bråda dagar då intresset för fossilfria transporter i det närmaste exploderat.

– Tiden före pandemin var helt sanslös. Greta Thunberg-effekten gjorde att kunderna vaknade. Jag har nog aldrig haft så mycket kundmöten och externa presentationer under hela min karriär, skrattar Catherine Löfquist.

Att kunderna numera är beredda att betala för att få sina varor levererade med så låg klimatpåverkan som möjligt ser hon som en viktig milstolpe för att ytterligare kunna öka företagets miljö satsning.

100 gasdrivna lastbilar

I dag har koncernen cirka 2 000 fossilfria transportbilar i olika storlekar. Närmare 100 av dessa är gasdrivna lastbilar varav hälften finns i Sverige och resterande i Norge. Fler är dessutom på väg in, berättar hon.

– Biogasen kommer att spela en viktig roll för oss också i framtiden. Vi kan inte ställa om allt på el. Lite längre fram kommer flytande gas att vara viktig för långväga trafik och redan i dag kör vi gaslastbilar på komprimerad gas i lokaldistribution, exempelvis går nästan alla tunga hemtransporter i Stockholm med gasdrift.

Samarbete med Ikea

Bakgrunden till de många gasbilsleveranserna i Stockholm är ett samarbete mellan Bring och möbeljätten Ikea, som i sitt avtal krävt leveranser med biogasdrift. Varje år skickas cirka 90 000 tunga hemleveranser från e-handelslagret i Arlanda stad norr om Stockholm med hjälp av de gröna gaslastbilarna.

Brings första gaslastbil köptes dock in för många år sedan då Jönköpings landsting krävde biogas i tanken, vilket visar kundernas möjlighet att påverka omställningen, menar Catherine Löfquist

– Vi gillar när kunderna ställer krav och vi vill att de ska göra det. Då är vi flera som vill göra skillnad, säger hon.

Även i södra Sverige kör Bring på biogas. Exempelvis har Malmö kommun under många år levererat skolmaten med hjälp av gasdrivna lastbilar. Brings åkeri i Vårgårda är sedan i höstas 100 procent fossilfritt. Sex av de drygt 40 lastbilarna drivs med flytande biogas och används för längre transporter inom landet. Övriga körs på biobränslena HVO och RME.

– Den ansvarige för åkeriet tyckte omställningen gick för långsamt. Han frågade de största kunderna om de kunde acceptera en prishöjning om de skulle få fossilfria trans-porter – och alla var positiva, säger Catherine Löfquist nöjt.

Nyhet för chaufförerna

Hos Bring är den komprimerade gasen numera väletablerad, medan den flytande fortfarande är en nyhet för chaufförerna. Fördelen med gas i flytande form är att det ryms mer i tanken.

– All ny teknik är lite krångligare. Att ställa om är att driva förändringsarbete och då måste man räkna med att vägen är krokig. Komprimerad gas är vardag i dag medan den flytande gasen är lite speciell att tanka då det krävs handskar och glasögon, vilket kan uppfattas som lite otäckt, säger hon och tillägger att den största lärdomen är att inte underskatta chaufförernas betydelse i förändringsarbetet.

– Chaufförerna måste känna sig trygga och det kan vi lösa genom att erbjuda mer praktiska övningar.

Brings tidigare miljömål att minska koldioxidutsläppen med 40 procent fram till 2020 nåddes redan 2016. Nu är siktet inställt på att alla fordon och fastigheter i Posten Norge-koncernen, som Bring tillhör, ska vara fossilfria 2025.

– Det har gått förvånansvärt bra för oss, vilket är jätteroligt. I dag är våra miljömål på allas läppar inom organisationen. Nyckeln till framgången har varit att vi alltid kopplat ihop miljöarbetet med affären. Kunderna är i fokus hos oss, det är då det går bra. En skrivbords-produkt har inte samma framgång, säger Catherine Löfquist.

Grönare transporter i fokus

Hon har tillbringat drygt 20 år på Bring och haft många olika titlar, grunden i arbetet har dock alltid varit densamma: att göra företagets transporter grönare.

– Koncernledningen har alltid ansett att det här är en av våra viktigare frågor. Bring var tidigt ute med ett strukturerat miljöarbete och ligger fortfarande i framkant om vi jämför med andra större transportföretag.

Hennes eget miljöengagemang började med en aha-upplevelse då hon för 30 år sedan höggravid upptäckte att brunnen hemma hade sinat. Hon lämnade arbetet som undersköterska i hemsjukvården och gick en utbildning med fokus på företagsekologi. Efter några år som kommunanställd tog hon klivet över till Bring.

– Jag gillar att driva hållbarhetsarbetet tillsammans med affären. Det är då det blir på riktigt. Om vi förändrar hela Bring och når våra miljömål har det också väldigt stor effekt på hela samhället.

Effektivt arbetssätt

Under våren har hon tillbringat alla arbets-dagar hemma i arbetsrummet med otaliga digitala möten, både med kunder och kollegor. Ett förvånansvärt effektivt sätt att jobba, tycker hon. På ledig tid blir det promenader i skogen med hunden, jobb i trädgården och ett nyväckt intresse är att brygga öl.

Biogasen som fordonsbränsle har funnits med länge på Brings gröna resa. 

– Den kommer vara med i framtiden också eftersom det är ett cirkulärt bränsle. Vi tar tillvara vårt avfall och kan göra dubbel nytta, konstaterar Catherine Löfquist.

Det finns också många sätt att underlätta för gasdrivna transporter framöver, menar hon:

– Lastbilspremien som kom nyligen är jätteviktig, liksom att vi får behålla skattebefrielsen på bränslet. Att vi inte vet vad gasen ska kosta har vi levt med i alla år.

En akut fråga att lösa, menar hon, är att underlätta för de chaufförer som har B-körkort att få köra lätta lastbilar upp till 4,2 ton i stället för 3,5 ton, eftersom det är brist på chaufförer med C-körkort.

– Det finns en möjlighet till undantag i EU-regelverket som innebär att gastankarnas vikt kan räknas bort. Kör du på gas väger tankarna en del, vilket gör att du kan lasta mindre gods. Men denna möjlighet verkar ha glömts bort i Sverige, säger hon och påpekar att denna lagändring redan är gjord i både Norge och Danmark.

Mix av fordonsbränslen

I framtiden ser Brings hållbarhetschef en mix av fordonsbränslen för att klara omställningen. Att ett bränsle ensamt ska kunna ersätta dieseln tror hon inte på. I dag är det fortfarande dyrare att välja den hållbara vägen.

– Drömmen är att det skulle vara billigare att köra förnybart än att köra fossilt. Det finns miljölagstiftning som säger att förorenaren ska betala. Men det gäller ju inte bilar för där är det oftast billigare att köra fossilt. Det optimala är om det är mindre kostsamt att göra rätt.

Text: Lena Ländin

Läs hela artikeln i tidningen