Köttbullar och andra matrester från Ikeas restauranger, både i Sverige och Finland, skickas sedan länge för rötning som blir biogas. Men i Finland har möbeljätten tagit ännu ett steg. Utanför två av Ikea Finlands varuhus finns numera en tankstation för biogas. Här kan anställda, kunder och leverantörer tanka förnybart bränsle. Även Ikeas egna fordon är på väg att gå över till biogas.

– Målet är att gradvis byta ut våra bilar och bussar mot fordon som drivs med gas eller andra miljövänliga bränslen, säger Jessica Lehtinen, hållbarhetschef på Ikea Finland.

Tankstationerna är ett resultat av ett samarbete med energiföretaget Gasum. Det innebär att Gasum tar hand om matavfallet från Ikeas restauranger och rötar det till biogas. Efter uppgradering till komprimerad fordonsgas säljs sedan biogasen på tankstationerna vid varuhusen.

–Vi vill aktivt visa hur man kan ta nya grepp inom cirkulär ekonomi. Förutom att erbjuda förnybart fordonsbränsle vill vi inspirera människor att ta fler hållbara beslut i sin vardag, säger Jessica Lehtinen.

Tankstationer vid alla Ikea-varuhus

Den första stationen invigdes i mars förra året i Esbo. I slutet av september öppnades den andra i Vanda. Inom några år ska det finnas tankstationer utanför alla Ikeas fem varuhus i Finland.

Samarbetet med Gasum kring biogas är en viktig del i Ikeas hållbarhetsarbete, som även innehåller satsningar på exempelvis vindkraft.

– Biogas är ett av de mest miljövänliga bränslena. Genom att använda biogas i trafiken minskas utsläppen av växthusgaser med upp till 85 procent under bränslets livscykel, säger Jessica Lehtinen.

Minimera matsvinnet

För att försörja tankstationerna till 100 procent räcker dock inte matresterna från restaurangerna, Ikea arbetar parallellt med att minimera matsvinnet.

Jani Arala, försäljningsansvarig för drivmedel på Gasum Finland, förklarar att biogasen därför vid behov kompletteras med naturgas.

Ikea är inte det enda finska företaget som både vill återvinna sitt avfall och sedan använda den producerade biogasen. Jani Arala säger att intresset för den här typen av cirkulära lösningar ökar.

Ikea ska odla sallad i containrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg. Salladen odlas i näring som utvunnits från matavfallet i ett cirkulärt kretslopp. Första skörden väntas i mars. Foto: Bonbio

– Ikea är ett bra exempel på hur vi kan erbjuda företag en unik lösning från avfall till tankstation. Vi har redan fler liknande samarbeten, och kommer att presentera nya under året som kommer.

Matjättar bidrar med avfall

Sedan 2015 tar till exempel Gasum hand om avfall från den finska livsmedelskedjan Kesko. I dag levererar mer än 200 affärer sina matrester till Gasums biogasanläggningar. Biogasen används bland annat i produktionen i Keskos egen glassfabrik.

Även matjätten Lidl låter Gasum ta hand om matresterna. Samtidigt börjar Lidl använda en lastbil som går på flytande biogas och som kan tankas med drivmedel gjort av det egna avfallet.

Ett annat exempel är mejeriföretaget Valio som återvinner restprodukter från mjölkproduktionen för att tillverka biogas. Den används sedan för att transportera varor från huvudlagret i Helsingfors till butikerna i regionen med en gasdriven lastbil.

Jani Arala poängterar att det är enklare att få till den här typen av samarbeten i Finland eftersom butiker och restauranger kan välja vem som ska ta hand om deras hushållsavfall. I både Sverige och Norge är det däremot kommunerna som har hand om hushållsavfall.

Inget monopol på avfall

Mikael Antonsson är Sverigechef för affärsområdet trafik på Gasum Sverige:

– Finland saknar monopol på avfall och är mer på hugget. I Sverige kan till exempel inte en enskild Ica-handlare bestämma till vilken anläggning som avfallet ska skickas, då det i dag är otydligt vad som räknas som hushållsavfall, säger han.

Därmed inte sagt att svenska företag inte letar cirkulära lösningar. Inom industrin vill allt fler företag se till att avfallet kommer till nytta. Ett stort projekt på svensk mark presenterades i höstas. Då blev det klart att Gasum bygger en biogasanläggning vid Stora Ensos pappersbruk i Nymölla. För bygget har Gasum fått investeringsstöd på drygt 120 miljoner kronor från Naturvårdsverkets program Klimatklivet.

I anläggningen kommer spillvattnet från produktionen att rötas och uppgraderas till flytande biogas. När produktionen kommer i gång under nästa år ska den uppgå till 220 megawattimmar per dag.

Mikael Antonsson säger att näringslivet börjar få upp ögonen för värdet av att återanvända materialströmmarna.

– Det har skett ett trendbrott. Nu går företagen från ord till handling och vill verkligen vara en del av det cirkulära samhället.

En orsak är ökat fokus på miljöarbetet. En annan att det finns pengar att spara.

”Finland saknar monopol på avfall och är mer på hugget. I Sverige kan till exempel inte en enskild Ica-handlare bestämma till vilken anläggning som avfallet ska skickas.”

Mikael Antonsson, affärsområdeschef Gasum Sverige

– Många företag har kanske ett avfall som de måste betala för att frakta bort. De inser inte att det har ett värde. Avfall är ju inte företagens kärnverksamhet så det är lätt att bli blind, säger Mikael Antonsson och påpekar också att det nu finns bättre förutsättningar för cirkulära lösningar.

Biogassallad hos Ikea

I ett nytt projekt ska Ikea i Sverige nu använda biogödsel från biogasproduktion för att odla sallad till sina restauranger. Under februari sås de första fröna i containrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg. Första skörden väntas i mars.

Odlingen sker i samarbete med företaget Bonbio, ett systerföretag till OX2 Bio som bland annat driver en stor biogasanläggning utanför Helsingborg där matavfallet förvandlas till växtnäring.

Salladen ska till en början serveras i personalmatsalarna, men ambitionen är att kunna servera salladen även i restaurangerna. På sikt är målet att bli självförsörjande på sallad och annat bladgrönt.

Fossilfria transporter

Samtidigt gör Ikea Sverige en satsning på att gå över till fossilfria bränslen i de fordon som kör hem varor till kunderna. Först ut är Stockholm där alla leveranser sker med biogas eller HVO sedan i mitten av december. Senast år 2025 ska alla Ikea Sveriges egna bilar och fordon som används för hemleveranser ha nollutsläpp.

Även tjänstebilarna ska bli fossilfria. Senast 2020 ska Ikea bara köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar.

MARIE ALPMAN

Läs artikeln i tidningen

Läs hela tidningen