Östergötland är sedan länge en region som förknippas med biogas och ambitiösa miljömål. Redan på 1990-talet satsade det kommunala energibolaget Tekniska verken på att producera biogas från gödsel och slakteriavfall. Orsaken var att de ville komma tillrätta med luftföroreningar från stadens bussar. I dag ligger länet långt framme när det gäller miljöteknik och har även lyckats förena miljö med affärsnytta. Regionens miljöarbete har också uppmärksammats internationellt.

Nyligen besökte exempelvis den amerikanska dagstidningen New York Times Linköping för ett långt reportage om hur matrester och annat avfall kan förvandlas till energi.

– Vårt mål är att bli världens mest resurseffektiva region, berättar Anna Lövsén.

Tioårsavtal med industrin

Hon konstaterar att den nya anläggningen, som som kyler ner biogas till flytande form, innebär ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet i regionen eftersom det nu blir möjligt att erbjuda biogas till industrier, tyngre trafik och sjöfart. Tidigare har majoriteten av deras biogas använts som fordonsbränsle.

Flytande biogas tar mindre plats än komprimerad vilket gör att den enklare kan transporteras till storförbrukande industrier som Toyota material handling i Mjölby. Bolaget tecknade nyligen ett tioårsavtal med Svensk biogas för att försäkra sig om att få 100 procent biogas. Avtalet innebär att Svensk biogas redan nu kan ha avsättning för runt 15 procent av den nya anläggningens produktionskapacitet.

Fossilfri verksamhet

Biogasen ska ersätta gasolen i målerierna, bland annat i de ugnar där 130 000 truckar lackeras varje år, berättar Agneta Ring som är hållbarhetschef på Toyota material handling.

– Vi har jobbat långsiktigt med att skapa en fossilfri verksamhet och har sedan tidigare fjärrvärme och el från vattenkraft. Nu väljer vi att byta gasolen till biogas i våra målerier, vilket gör att vi blir fossilfria i tillverkningsprocessen, säger hon.

Kontraktet löper på tio år och garanterar upp till 25 gigawattimmar flytande biogas per år. Detta är en årsförbrukning med marginal, men en garanti för att kunna säkerställa produktionen, enligt Agneta Ring. Omställningen till biogas ska ske efter semesteruppehållet nästa år. Först ska fabrikens interna gasnät rengöras och därefter ska ledningarna innehålla 100 procent biogas. I samband med detta kommer också en ny gastank att byggas utanför fabriksområdet dit den flytande biogasen transporteras med bil från Linköping.

– Tio år är en lång avtalstid, men detta är en stor infrastruktursatsning som inte går att byta på en dag. Det är en långsiktig satsning som gör att vi växlar spår mot att bli helt fossilfria. Större förändringar kräver långsiktighet.

Ägarna intresserade

Att våga investera i miljönyttan var väl förankrat i företagets ledningsgrupp, både lokalt och internationellt.

– Vi har en miljöprofil som vi ska uppfylla, för företaget, regionen och nationen, menar Agneta Ring och berättar att japanska Toyota industries corporation, som äger fabriken i Mjölby, arbetar med att minska utsläppen i
hela koncernen.

Målet är att ha noll koldioxidutsläpp 2050 och fabriken i Mjölby har haft fria händer att fatta sina egna beslut om hur den ska klara sitt åtagande. Biogassatsningen har dock väckt stor nyfikenhet hos koncernledningen i Japan
som därför besökte tillverkningen i Mjölby i oktober.

– Vi har märkt ett stort intresse för biogasen. Både från koncernledningen och från andra verkstadsindustrier i regionen som vill titta på vår lösning.

Agneta Ring anser att miljöarbetet är en bra investering på flera sätt. Exempelvis stärker det varumärket, tillsammans med god kvalitet och bra arbetsmiljö, vilket lockar både kunder och kompetent arbetskraft.

– Jag ser det som en styrka i vårt rekryteringsarbete. Unga, framgångsrika personer vill jobba på ett företag som har de här frågorna på agendan. Även kunderna förutsätter att vi arbetar med detta. Vi är en stor arbetsgivare
i regionen och det är viktigt att vi har en stark hållbarhetsprofil i vårt samarbete med kommun, länsstyrelse, universitet med flera, säger
hon.

Nästa steg är att se över transporterna till och från fabriken. En intern förstudie ska presenteras våren 2019. Företaget har inga egna lastbilar utan tecknar avtal med speditörer.

Det finns i dag planer på att bygga en tankstation för flytande biogas i Mjölby, vilket öppnar möjligheten att använda tunga lastbilar som drivs med flytande biogas.

– Det är en möjlighet, men vi vill invänta förstudien innan vi uttalar oss om det.

Satsar 80 miljoner

På Tekniska verken och Svensk biogas i Linköping är förhoppningarna stora på den nya produktionsanläggningen, som ska kyla biogasen till flytande form. Investeringskostnaden är cirka 80 miljoner kronor, varav drygt 30 miljoner
kronor finansieras med stöd från statliga Klimatklivet som ska minska växthusgasutsläppen. Om allt går som planerat ska anläggningen
vara klar om drygt ett år.

Affären visar att det finns användare som verkligen vill ställa om, även om priset på biogas är något högre än de fossila alternativen.”

Anna Lövsén, vd för Svensk biogas

Kontraktet med Toyota material handling är ett viktigt steg för att synliggöra vilka möjligheter som finns för biogasen inom industrin, menar Svensk biogas vd Anna Lövsén.

– Affären visar att det finns användare som verkligen vill ställa om, även om priset på biogas är något högre än de fossila alternativen. Fler industrier i regionen har visat intresse och vi för diskussioner med flera potentiella
kunder, säger hon.

Politiska satsningar

Anna Lövsén har märkt en stor förändring i intresset för biogas det senaste året, särskilt på riksplanet. Politiska satsningar som klimatklivet och det nya skattesystemet för bilar, är några exempel. Ett annat är den statliga biogasutredningen som ska vara klar i juni nästa år.

Efterfrågan på svenskproducerad komprimerad biogas till fordon har dock minskat de senaste åren. Det beror dels på fler elbilar, dels på ökad mängd importerad biogas.

– Den stora utmaningen är att få ihop en bärande ekonomi. Om aktörer ska våga satsa på biogas måste det finnas en långsiktighet. Inom transportsektorn står sig biogasen bra prismässigt. Inom industrin är det dock tuffare eftersom det finns billigare energislag. Då är det svårt att komma in med biogasen om det inte finns en slutkund som är beredd att betala för ett hållbarare alternativ, säger Anna Lövsén.

LENA LÄNDIN

Läs hela tidningen