Vi träffas i en hotellobby på Södermalm i Stockholm. Som bostads-minister har han just invigt ett nytt boende några kvarter bort och ska om någon timme fortsätta med ett möte med utrikesdepartementet. Däremellan pratar han gärna om grön tillväxt och hur Sverige ska klara klimatomställningen och minskade utsläpp.
– Jag är den första biologen på finansdepartementet och det har gett nya synvinklar och insikter eftersom jag ser på frågorna på ett lite annat sätt. Jag för hela tiden in det naturvetenskapliga perspektivet i de ekonomiska diskussionerna. Det tror jag att vi behöver mer av, säger han.

Politiker av sin tid

På många sätt är Per Bolund en politiker av sin tid. När samhället står inför stora utmaningar behövs också nya, innovativa idéer, vilket har gjort att finansdepartementet fått tänka både nytt och mera grönt. Han cyklar alltid till jobbet, brukar fortsätta med ett träningspass i regeringskansliets gym, innan han svidar om till ministerkostymen. Det är och har varit en lång och tålmodig resa att försöka övertyga meningsmotståndarna om att klimathotet är ett faktum och att det går att tjäna pengar även i en cirkulär ekonomi.

– Tyvärr finns det en väldigt gammeldags bild av att man måste välja en god ekonomi eller en hållbar värld. Jag vill säga att det är precis tvärtom. Vi kommer aldrig kunna ha en växande ekonomi om vi inte också har en hållbar ekonomi. Vår chans är att ha en ekonomi anpassad till planetens villkor, slår han fast.

Tidigt miljöengagemang

Per Bolund har arbetat med miljöfrågor i decennier. Redan för 20 år sedan ingick han i ett forskningsprojekt om hållbara städer och hållbara transporter. År 2007 var han medförfattare till en omfattande riksdagsmotion som före slog stora rikstäckande satsningar på biogas, särskilt som fordonsbränsle. Motionen avslogs då, men många av förslagen har nu förverkligats, dock med en senare tidsplan.

– Det var ju inte förrän 2014 som vi kom in i regeringen. Vi har bara haft fyra år på oss att genomföra den politiken. Vi hoppas att motionen så snart som möjligt är inaktuell så att vi kan inrikta oss på andra saker, säger han med ett leende.

Nyckel till framgång

Att jobba långsiktigt är en viktig nyckel till framgång och han lovar att det finns fler bio-gassatsningar i pipelinen. Vid årsskiftet ska den stora biogasmarknadsutredningen vara klar med förslag på hur marknaden ska utvecklas ännu mer.

"Vi kommer absolut att ta nya steg när det gäller biogassatsningar. Det är helt klart regeringens vision att vi ska använda så mycket som det går av de substrat som finns för att producera biogas. Potentialen ska användas.” 

Per Bolund, finansmarknadsminister

– Vi kommer absolut att ta nya steg när det gäller biogassatsningar. Det är helt klart regeringens vision att vi ska använda så mycket som det går av de substrat som finns för att producera biogas. Potentialen ska användas.

Enligt Per Bolund pågår just nu en nyindustrialisering av Sverige där den gröna ekonomins arbetsmarknad växer fram. Han tar vindkraften som ett exempel liksom batterifabriken i Skellefteå och de många bioraffinaderierna. Även biogasinvesteringarna som nu görs innebär att fler kommer i arbete.

Gasen har en viktig roll om Sverige ska nå målet att bli världens första fossilfria välfärdsland 2045, och då särskilt som fordonsbränsle, menar Per Bolund.

– Transporter är det område där det är svårast att hitta fossilfria alternativ. På sikt kommer vi inte att använda någon fossil naturgas, men vi är övertygade om att den gasblandning som vi har i dag kan vara en brygga över till ett förnybart gassystem och att biogasen kan fylla en allt viktigare roll över tid.

Hållbar huvudstad

Vid Slussen utanför hotellobbyn där vi sitter finns många exempel på hur huvudstaden sakta förvandlats till att bli mer hållbar. Biogasbussarna rullar i skytteltrafik och den vältrafikerade Hornsgatan blir nästa år Stockholms första miljözon, där bara vissa bilar får köra. Vid Stadsgårdskajen ligger passagerarfärjan Viking Grace, som drivs med flytande naturgas.

När det gäller sjöfartens bränsle tror han att det kommer krävas både el och gas för att komma i mål. 

– På längre sträckor är flytande gas ett bra bränsle, helst biogas eftersom den är förnybar.

På personbilssidan kan det komma flera nyheter. Miljöpartiet har föreslagit en konverteringsbonus för bensinbilar så att de ska kunna drivas med biogas, etanol eller biobensin i stället.

– Det gör att vi kan använda den bilflotta som i dag rullar och är beroende av fossila bränslen. 

Översyn av bonus malus

I dag får nya gasbilar 10 000 kronor i klimatbonus. Det gäller dock inte dem som konverterats av generalagenten efter att de typgodkänts för ett annat bränsle, vilket drabbar gasbilsköpare.

– Vi behöver hela tiden se över reglerna så att de blir så rättvisa som möjligt. Nu ser vi över bonus malus-systemet och då har vi en möjlighet att även rätta till andra saker i systemet, berättar han och nämner också att Miljöpartiet hoppas få en miljölastbilspremie på plats.

I maj valdes Per Bolund som nytt språkrör för Miljöpartiet efter Gustav Fridolin. I sitt första Almedalstal uppmanade han till kamp mot ”klimat fegisarna”. Fokus låg på de möjlig-heter som en grön omställning av samhället kan ge och han kallade sig själv för en orolig optimist. Efter talet menade många politiska analytiker att Miljöpartiet med Per Bolund som språkrör nu får en bredare profil. Dels för att han kopplade miljöfrågan till marknaden och tillväxt, dels för att han ses som en mittenliberal som kan samarbeta åt båda hållen. Med andra ord en ”mister Niceguy” som föredrar samarbete före konfrontation.

Stämmer det?
– Jag väjer inte för konfrontation när det behövs. Men politiken bygger ju på kompromisser. Är man inte beredd att kompromissa har man heller ingen möjlighet att få inflytande. Sen måste man känna var ens gräns går. Det har varit en ledstjärna som jag tycker har lett fram till många bra, konkreta resultat.

Så talar en lagspelare, och det är något som Per Bolund är även utanför den politiska arenan. Varje vecka spelar han basket med grabbarna i KFUM Central. Med sina 192 centimeter har han inga problem att nå upp till korgen.

– Hade jag haft en decimeter till hade jag kunnat bli en riktigt bra basketspelare. Nu är jag tillräckligt bra för att ha kul, avslöjar han.

Vad svarar du på frågan om du är höger eller vänster i politiken?
– Att jag är grön. Vänster-höger är långt ifrån den enda skalan. Man måste titta på det politiska landskapet på ett bredare sätt nu. Det vi behöver nu är politiker som är beredda att sätta sig ner med andra och hitta vägar framåt tillsammans, säger Per Bolund och lyfter fram januariavtalet som ett bra exempel på den nya tidens samarbete i politiken.

Hårt motstånd

Han har under åren fått stånga sig igenom hårt motstånd när det gäller hur allvarligt hotet är mot vår planet. Nu känner han dock att det är ett genombrott på gång. Som maskrosmärkt finansmarknadsminister har Per Bolund en något udda profil och samtalen med näringslivet har inte alltid varit så enkla. Han har dock noterat att näringslivet så sakta har börjat vakna upp och intressera sig för den cirkulära ekonomin. Att det blåser gröna vindar i hela Europa har också gjort att det blivit lättare att få med näringslivet på det nya ekonomiska tänket.

– Det är en lång resa kvar. Men det är väldigt tydligt att näringslivet inser att om man inte förstår utmaningarna och lyssnar till folks oro kommer man inte ha en marknad längre. Allt ifrån banker till kläd- och energiföretag inser att de måste svara upp mot människors förväntningar. Det roliga är att man börjar se de rent ekonomiska värdena av gröna investeringar. 

Rent allmänt är fler och fler beredda att ta ett ansvar och göra nya val, bara förutsättning-arna är de rätta, menar Per Bolund.

– Ekologisk mat ökar snabbt, flygandet mins-kar samtidigt som tågtrafiken ökar. Människor sätter upp solceller i Sverige i en takt som ingen hade förutsett för bara några år sedan. Det händer mycket nu och det sporrar mig väldigt mycket. Det är uppenbart att det behövs styrmedel för att skapa gröna marknader.

Modiga generationen

Han tar Amazonas regnskogar som ett exempel, där man har ett ekonomiskt system som gör det mest lönsamt att bränna upp och hugga ner skogen. 

– Kan vi skapa ett ekonomiskt system där vi får mer värde av att skogen står kvar, då skulle vi få en helt annan utveckling. Jag tror att det är särskilt tydligt på energisidan. Det finns ingen i Sverige som i dag skulle få för sig att bygga ett kolkraftverk, oljekraftverk eller natur gaskraftverk. Vi måste vara den modiga generationen som vågar ta steg framåt, till skillnad från ”klimatfegisarna”, hävdar finansmarknadsministern och konstaterar krasst att han nu utvecklat en viss vana att hantera folk som säger att det inte går eller att det blir för dyrt.

– Kontentan i debatten från motståndarna har alltid varit att vi aldrig ska göra något här och nu utan alltid göra det någon annanstans eller någon annan gång. Det här arbetet kräver lite envishet och jag är envis. 

Text: LENA LÄNDIN

Läs hela artikeln i tidningen