Statliga Trafikanalys slog 2016 fast i sin rapport ”Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet”, att det fanns en begynnande tendens till att miljöbilar i mycket hög grad exporteras till utlandet efter endast några år på svenska vägar. Branschorganisationen Bil Sweden varnade redan då för att omställningen till miljöbilar försvåras av miljöbilsutflödet.

2017 konstaterade Trafikanalys att exporten ökat med 70 procent och att detta kan minska effektiviteten i valda styrmedel för en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige. Trafikutskottets dåvarande ordförande, Karin Svensson Smith (MP), upprördes över att så många miljöbilar försvann till utlandet och frågade den dåvarande miljöministern Karolina Skog (MP) vad hon avsåg göra åt saken. Karolina Skogs svarade att det var svårt att förhindra och att det inte gick att förbjuda enligt EU-rätten. Hon utlovade dock att utformningen av bonus malus-systemet skulle bidra till att miljöbilar stannar i landet.

2018 anger Trafikanalys att vi fått en fördubbling av exporten av elbilar och laddhybrider jämfört med föregående år och att antalet gasbilar i trafik hämmas påtagligt av exporten. Under 2017 nyregistrerades nästan 4 000 gasbilar, samtidigt som 2 604 exporterades. Räknas även avställda och skrotade bilar bort blev nettoökningen i trafik i princip noll (13 för att vara exakt). Gasbilarna går i stor utsträckning till Tyskland, där de tankas med naturgas med mindre klimatnytta än biogasen som dominerar i Sverige – hela världen är förlorare på gasbilsexporten.

Trafikanalys slår också fast att bonus malus-systemet sannolikt inte kommer att ha någon betydande påverkan på exporten av begagnade personbilar. Premien utbetalas till första ägaren sex månader efter inköpstillfället, så hur attraktiv en begagnad gasbil är i Sverige påverkas inte. Svenska skattebetalare finansierar i stället omställningen till el- och gasbilar i Norge och Tyskland.

Den nya regeringen bör säkerställa att gasbilarna stannar i Sverige genom att:

  • Göra det billigare att köra gasbil. Ändra parkeringslagstiftningen så att kommuner kan välja att sänka p-avgiften för gas- och laddbilar. Återinföra miljödimensionen i trängselavgifterna så att det blir möjligt att differentiera utifrån utsläpp av partiklar och kväveoxider. Biogas behöver också konsekvent vara billigare än bensin och diesel, vilket kan ske genom en stegvis höjning av skatterna på fossila drivmedel.
  • Införa miljözoner i fler städer. Från 2020 kan kommuner införa miljözoner för personbilar, och då reservera delar av staden för bilar med mycket låga utsläpp av partiklar och kväveoxider. Då blir det attraktivare att ha en gasbil, som till skillnad från bensin- och dieselbilar, klarar kraven.
  • Förlänga bonus malus-horisonten. I översynen av bonus malus-systemet bör man överväga att behålla den högre skatten på bilar med höga utsläpp även efter de första tre åren, eller minska den stegvis. Det kan finansiera en tillkommande bonus för bilar med mycket låga utsläpp som betalas ut när bilen säljs begagnad efter tre till fem år.
  • Bygga om befintliga bilar. Ska vi klara klimatmålet för transportsektorn, måste många av dagens fossilbilar ställas om till förnybart, och konvertering till biogas är en underutnyttjad möjlighet. Med samma bonus som vid inköp av ny gasbil, undviks också gränsdragningsproblemet med bilar som konverteras nya, men av andra aktörer än bilmärket självt.
  • Bygga ut gastankstationerna. Med Klimatklivet har vi fått en lång rad nya gastankställen, men tillgången är fortsatt begränsad i vissa delar av Sverige. EU har begärt en nationell plan för tillgång på alternativa drivmedel, Sverige har inte levererat än – det är hög tid att vi gör det!
  • Synliggöra nyttan. När alltfler vill vara en del av klimatlösningen, är det synd att fokus så ensidigt är på elbilarna trots att gasbilarna gör motsvarande klimatnytta. Eftersom steget till att köra gasbil är mindre och väntetiden på bilarna kortare, är det viktigt att synliggöra nyttan med gasbilarna.

Dags för självkritik. Gasbranschen har kanske inte varit tillräckligt lockande i hur de presenterar kostnaden för att tanka gas, bilhandeln inte lyft fram gasbilarna tillräckligt och aktörer som vi själva inte alltid nog konsekventa i att ha med gasbilarna och biogasen i vårt arbete. Vi kan alla bli bättre – men huvudansvaret är politiskt!

Mattias Goldmann, vd, 2030-sekretariatet

Anna Lindén, projektledare, 2030-sekretariatet

Läs artikeln i tidningen

Läs hela tidningen