En av de största producenterna av tex mex i Europa är det familjeägda finska livsmedels­företaget Paulig som äger varumärket Santa Maria. Biogas, förnybar el och energibesparing­ar är tre framgångsfaktorer bakom företagets klimatarbete.

Sedan 2012 har företaget minskat koldioxid­utsläppen med 70 procent. År 2016 antogs en ny klimatsatsning med målet att minska ut­släppen med ytterligare 50 procent fram till år 2020. Sedan 2018 använder alla anläggningar i Sverige biogas.

– De senaste åren har Paulig använt biogas i allt större utsträckning, en medveten strategi för att minska koldioxid utsläppen. Med våra nya klimatmål kommer vi fortsätta öka andelen förnybar energi och där spelar biogas en viktig roll, säger Henrik Samuelson, senior vice presi­dent på Paulig Scandinavian & Central Europe.

Nyckel till förändring

Santa Maria Texmex säljs i dag i 40 länder runt om i världen.

– Vi vill vara en föregångare inom hållbarhet i livsmedelsbranschen. Vi vet att det vi lägger på tallriken i dag påverkar morgondagen – för både människa och planet. Smaken är avgö­rande för att konsumenterna ska välja oss igen och texmex är ett utmärkt sätt att introducera mer växtbaserat på tallriken. Vi ser smak som nyckeln till förändring hos våra kunder, säger Henrik Samuelsson.

Läs artikeln i tidningen