Anvisningar för ur drifttagning och i drifttagning av gasolcisterner med inertgas eller luft.