Gassäkerhetsanvisningar (GASA) är ett hjälpmedel för att på ett säkert sätt kunna genomföra arbeten på och invid transmissions- och distributionssystem för energigaser exklusive kundanläggningar. GASA är avsedda att användas av driftledning, arbetsledning och fältpersonal.