Dessa anvisningar från Energigas Sverige innehåller en åtgärdsplan för nödsituationer vid gasoltransporter med järnvägsvagn eller tankbil. Den innehåller också bland annat produktkännedom om gasol och en allmän beskrivning av de säkerhetsanordningar som gasoltransportfordon är utrustade med.

Anvisningen bör läsas av all personal som är berörda av gasoltransporter, såsom leverantörer och transportörer, polis, räddningstjänst och andra räddningsorganisationer.