Anvisningarna avser möta behovet av samlade instruktioner om intrimning av vanligt förekommande gaspannor och fläktbrännare till följd av varierande värmevärde i det västsvenska naturgasnätet.