Anvisningarna ger exempel på utförande, kontroll, drift och underhåll av en flaskgasolanläggning. Anvisningarna är utformade för att ge en säker anläggning enligt svenska myndighetskrav.

Se även information från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Gasol för hem och fritid (information från MSB, pdf, 352 kB)

Åtagande att följa FGA 2020 (pdf, 44 kB)

Att söka tillstånd för flaskgasolinstallation (pdf, 150 kB)

Checklista för tillsyn av fyllningsanläggningar (pdf, 172 kB)

Pris

1 400 kr för digital- eller pappersutgåva
2 100 kr för både digital- och pappersutgåva

För medlemmar i Energigas Sverige dras en rabatt på 20 procent. Moms och fraktkostnad tillkommer på angivna priset.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din beställning som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Beställ FGA 2020

Publikation

Företag

Fakturauppgifter

Personuppgifter

Den digitala pdf:en är personligt knuten till beställaren och får inte spridas. Energigas Sveriges upphovsrätt gäller.