Målet med BGA 2022 är att i första hand redovisa krav samt lämplig och säker utformning för de gasrelaterade delarna på en biogasproduktionsanläggning från planering till drift av färdig anläggning.

Anvisningarna ger exempel på projektering, utformning, kontroll, drift och underhåll av biogasanläggningar där biogas framställs genom rötning eller tas ut ur deponi. Anvisningarna är utformade för att ge en säker anläggning enligt svenska myndighetskrav.

Första utgåvan av anvisningarna publicerades 2005. BGA 2022 har genomgått en större omarbetning och ersätter BGA 2017. De största förändringarna som gjorts är följande:

  • Nytt kapitel om kontroller har lagts till (kapitel 12).
  • Hänvisningar till EGN har tydliggjorts. I vissa fall har delar av EGN lyfts över till BGA.
  • Texter gällande riskutredning har utvecklats.
  • Anpassningar till nya föreskrifter, särskilt MSBFS 2020:1 och AFS 2017:3.
  • Text av informativ karaktär har tagits bort.

Åtagande att följa BGA 2022

Pris

1 400 kr för digital- eller pappersutgåva
2 100 kr för både digital- och pappersutgåva

För medlemmar i Energigas Sverige dras en rabatt på 20 procent. Moms och fraktkostnad tillkommer på angivna priset.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din beställning som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Beställ BGA 2022

Publikation

Det finns fel i formuläret

Företag

Fakturauppgifter

Personuppgifter

Den digitala pdf:en är personligt knuten till beställaren och får inte spridas. Energigas Sveriges upphovsrätt gäller.