Beställ BGA 2017 i formuläret längst ner på denna sida.

Målet med BGA är att i första hand redovisa krav samt lämplig och säker utformning för de gasrelaterade delarna på en biogasproduktionsanläggning från planering till drift av färdig anläggning. Anvisningarna ger exempel på projektering, utformning, kontroll, drift och underhåll av biogasanläggningar där biogas framställs genom rötning eller tas ut ur deponi. Anvisningarna är utformade för att ge en säker anläggning enligt svenska myndighetskrav. Uppgradering av biogas till fordonsgaskvalitet eller till gaskvalitet för injektion i naturgasnätet omfattas inte av dessa anvisningar. Biogas som har uppgraderats och ska användas som fordonsbränsle behöver tryckhöjas till trycknivåer som inte omfattas av dessa anvisningar. Anvisningar för hantering av biogas under sådana tryck finns i Energigas Sveriges Anvisningar – tankstationer för metangasdrivna fordon (TSA).

Första utgåvan av anvisningarna publicerades 2005. BGA 2017 har genomgått en större omarbetning och ersätter BGA 2012. Som följd av omarbetningen har anvisningarna kortats ner med ca en fjärdedel. De största förändringarna som gjorts är följande:

• Högtryckssystem för fordonsgas samt kapitel om distribution har tagits bort eftersom det hanteras i andra anvisningar från Energigas Sverige.
• Nytt kapitel om avstånd.
• Kapitel om tillstånd och kontroller samt kapitel om biogasanläggningars utformning har omarbetats.
• Text av informativ karaktär har tagits bort, exempelvis kapitlet om uppgradering.

Rättelser BGA 2017 (pdf 150 kB)

Åtagande att följa BGA 2017 (pdf, 750 kB)

Pris

1 400 kr för digital- eller pappersutgåva
2 100 kr för både digital- och pappersutgåva

För medlemmar i Energigas Sverige dras en rabatt på 20 procent. Moms och fraktkostnad tillkommer på angivna priset.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din beställning som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Beställ BGA 2017

Publikation

Företag

Fakturauppgifter

Personuppgifter

Den digitala pdf:en är personligt knuten till beställaren och får inte spridas. Energigas Sveriges upphovsrätt gäller.