Anvisningarna behandlar projektering, kontroll, drift och underhåll av anläggningar för flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). Anvisningarna visar exempel på lösningar som uppfyller lagstiftningarnas krav.

Åtagande att följa LNGA 2020

Pris

1 400 kr för digital- eller pappersutgåva
2 100 kr för både digital- och pappersutgåva

För medlemmar i Energigas Sverige dras en rabatt på 20 procent. Moms och fraktkostnad tillkommer på angivna priset.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din beställning som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Beställ LNGA 2020

Publikation

Det finns fel i formuläret

Företag

Fakturauppgifter

Personuppgifter

Den digitala pdf:en är personligt knuten till beställaren och får inte spridas. Energigas Sveriges upphovsrätt gäller.