Handboken är gasbranschens gemensamma verktyg för att bedriva verksamhet på en marknad som fungerar väl med sund konkurrens och under affärsmässiga former. Handboken ses över årligen. Kom gärna med inspel och förslag på förändringar till info@energigas.se.

Läs Gasmarknadshandboken, uppdaterad april 2021, (kap 9.3.3 augusti 2021) (pdf 32 MB)

Download Gas market handbook 2021

Branschgemensamma metoder för bestämning av värmevärde (pdf 0,5 MB)

Produktkoder SGIX (Excel 46 kB)