Nu finns en uppdaterad Gasmarknadshandbok där förändringarna med anledning av den nya balanseringsmodellen som börjar gälla den 1 oktober 2022 finns med. För information om vad som har uppdaterats 2022, se här.

Handboken är gasbranschens gemensamma verktyg för att bedriva verksamhet på en marknad som fungerar väl med sund konkurrens och under affärsmässiga former. Handboken ses över årligen. Kom gärna med inspel och förslag på förändringar till info@energigas.se.

Läs Gasmarknadshandboken, uppdaterad september 2022 (fig 7.2 rev nov 2022) (pdf 10 MB)

Download Gas market handbook 2022

Branschgemensamma metoder för bestämning av värmevärde (pdf 0,5 MB)

Produktkoder SGIX (Excel 46 kB)