Nu finns en uppdaterad Gasmarknadshandbok. För information om vad som har uppdaterats 2023, se här

Handboken är gasbranschens gemensamma verktyg för att bedriva verksamhet på en marknad som fungerar väl med sund konkurrens och under affärsmässiga former. Handboken ses över årligen. Kom gärna med inspel och förslag på förändringar till info@energigas.se.

Läs Gasmarknadshandboken, uppdaterad september 2023 (pdf 10 MB) - För bästa visning av dokumentet, ladda ner dokumentet och öppna med Adobe Acrobat.

Download Gas market handbook 2023 - För bästa visning av dokumentet, ladda ner dokumentet och öppna med Adobe Acrobat.

Branschgemensamma metoder för bestämning av värmevärde (pdf 0,5 MB)

Produktkoder SGIX (Excel 46 kB)