Handboken är gasbranschens gemensamma verktyg för att bedriva verksamhet på en marknad som fungerar väl med sund konkurrens och under affärsmässiga former. Handboken ses över årligen. Kom gärna med inspel och förslag på förändringar till info@energigas.se.

Gasmarknadshandboken, uppdaterad mars 2019 (pdf 1,9 MB)

Branschgemensamma metoder för bestämning av värmevärde (pdf 0,5MB)