Handboken är gasbranschens gemensamma verktyg för att bedriva verksamhet på en marknad som fungerar väl med sund konkurrens och under affärsmässiga former. Handboken ses över årligen. Kom gärna med inspel och förslag på förändringar till info@energigas.se.

Gasmarknadshandboken, uppdaterad maj 2020 (pdf 32 MB)

Branschgemensamma metoder för bestämning av värmevärde (pdf 0,5 MB)

Produktkoder SGIX (Excel 46 kB)