Biogas är en klimatsmart och kostnadseffektiv tillgång för samhället som skapar jobb och grön energi för både transport och industri. Broschyren är framtagen i samverkansprojektet nationell biogasstrategi.