Under 2022 har de allmänna avtalsvillkoren uppdaterats. Ändringarna har främst sin upprinnelse i den omställning som sker i samhället där fler och fler kunder väljer att aktivt byta från naturgas till biogas. Gasbranschen såg därmed ett behov av att tydliggöra att avtalen avser både naturgas och biogas. För mer information om vad ändringarna innebär, se nedanstående dokument. 

Vad innebär uppdateringen 2022 för konsumenter?

Vad innebär uppdateringen 2022 för näringsidkare?

Allmänna avtalsvillkor för biogas

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av produktionsanläggningar för biogas inklusive inmatning på gasnätet
(Gasnät 2016 B (rev), gäller fr o m 2018-11-01)

Allmänna avtalsvillkor för naturgas & biogas

För konsument (gäller fr o m 2022-09-01)

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av gas till konsument 
(Gas 2022 K, gäller fr o m 2022-08-01 för nya kunder och 2022-09-01 för befintliga kunder)

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av gasanläggningar och överföring av gas till sådana anläggningar
(Gasnät 2022, gäller fr o m 2022-08-01 för nya kunder och 2022-09-01 för befintliga kunder)

För näringsliv (gäller fr o m 2022-08-01)

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av gas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet
(Gas 2022 N, gäller fr o m 2022-08-01)

General contractual terms and conditions for the sale of gas for commercial or similar use
(Gas 2022 N, gäller fr o m 2022-08-01)

Allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av gas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet
(Gasnät 2022 N, gäller fr o m 2022-08-01)

General contractual terms and conditions for the connection and supply of gas for commercial or similar use
(Gas grid 2022 N, gäller fr o m 2022-08-01)